Sandvikskolan. Skolan får återigen kritik av barn- och ungdomsförvaltningen. Foto: Alexander Kuronen

Fortsatt kritik mot Sandvikskolan

Ännu en gång riktar förvaltningen kritik mot Sandvikskolan. Även denna gång handlar det om hur skolan hanterat en elev i behov av särskilt stöd.

  • Publicerad 11:26, 24 feb 2021

Sandvikskolan är en av tre skolor i Järfälla kommun med särskild inriktning på elever med autismspektrumtillstånd. Trots det mådde den autistiske femteklassaren Johan dåligt av att vistas där. Till slut bytte han till en skola i en annan kommun.

Sandvikskolans hantering av pojken kritiserades i en utredning av barn- och ungdomsförvaltningen, vilket Mitt i Järfälla nyligen skrev om. Men det är inte den enda utredningen där förvaltningen riktar kritik mot skolan.

Varit dåligt

Den anses även ha brustit i hanteringen av en annan elev: William, som har aspergers syndrom och adhd.

Enligt Williams mamma Maria har det ”i alla år varit dåligt” på Sandvikskolan. Situationen har fått henne att oroa sig allt mer för att hennes son ska bli hemmasittare, och de väntar nu på besked om att eventuellt få byta till en skola i en annan kommun.

– Vad händer om vi inte skulle bli beviljade plats? Är det här det bästa kommunen har att erbjuda är det skit, säger Maria.

Redan innan hennes son började ettan var det känt för skolan att han behövde särskilt stöd, skriver förvaltningen. Men en utredning av stödbehovet genomfördes först när William gick i trean.

Padda i handen

Förvaltningen kritiserar även skolan för hur utredningen genomfördes och uppmanar skolan att ompröva de stödåtgärder som tidigare vidtagits.

”Det är särskilt allvarligt att A (William, reds.anm.) återkommande har svårt att delta i den ordinarie undervisningen utan att orsaken till detta har analyserats”, skriver förvaltningen.

Maria tillägger:

– En enkel lösning har varit att sätta en mobil eller padda i handen på honom, inte ta reda på orsakerna till att han inte klarar av saker.

Sandvikskolans rektor Jessica Blomgren har avböjt intervju men svarar på Mitt i Järfällas frågor via mejl.

”Komplicerad process”

Enligt henne tar skolan klagomålen på allvar, och försöker hitta vägar framåt.

– Ett utredningsarbete är en komplicerad process där många olika perspektiv ska beaktas för att tillgodose barnets bästa. Den här typen av bedömningar är ett ständigt utvecklingsområde.

Hur sannolikt är det att Sandvikskolan brister i hanteringen av ytterligare elever?

– Utifrån slutsatserna i utredningen kommer vi att se över rutinerna för att säkerställa att hanteringen av olika sorters utredningar håller en hög nivå och blir en naturlig del i vårt elevhälsoarbete, såväl i elevhälsoteamet som bland pedagogerna.

Johan, William och Maria heter egentligen något annat.

Hård kritik mot hur elever behandlas

Flera skolor har fått kritik

Mitt i Järfälla hade i höstas kontakt med sex föräldrar till barn med NPF-diagnoser.

Föräldrarna riktade kritik mot kommunala grundskolor, bland annat för att undervisningsgrupperna var för stora för deras barn.

En av eleverna hade för det mesta undervisats utanför klassrummet.

Kritiken bemöttes av barn- och ungdomsnämndens ordförande Nikoletta Jozsa (L) som sa att kommunen ”måste möjliggöra för mindre grupper i skolorna igen”.

Visa merVisa mindre