Fortsatt konflikt om hyreshöjningar

  • Publicerad 19:16, 20 jan 2013

Salem Beslutet om de nya hyrorna i Salem ser ut att dröja.

I den över ett år gamla tvisten mellan Akelius och Hyresgästföreningen beslutade Hyresnämnden att hyreshöjningar på sju procent i ett nyrenoverat område ska ligga till grund för hyrorna i Salem.

En så stor höjning accepterar inte Hyresgästföreningen och därmed har ärendet gått tillbaka till Hyresnämnden igen. Ursprungligen hade Akelius yrkat på hyreshöjningar med 23 procent.