Engagerade. Solbergaborna Leif Stockling, Christer Bertling, Renée Stockling, Lisbeth Hyvönen, Marie Järvås och Sonja Sigge hör till dem som engagerat sig för lokalen vid Kristalltorget. Mitt i träffade dem i januari. Foto: Sackarias Källdén

Fortsatt kamp för en samlingslokal i Solberga

Föreningslivet i Solberga har gett upp hoppet om att få till en samlingslokal med hjälp av Stockholmshem. – Nu försöker vi på andra sätt, säger Christer Bertling, ordförande i PRO Solberga-Brännkyrka.

  • Publicerad 11:30, 23 mar 2021

Föreningslivet i Solberga arbetade länge hårt för att få hyra en tom butikslokal vid Kristalltorget. Bestörtningen var därför stor när Stockholmshem i december meddelade att man hyrt ut lokalen till Elektriska Svea.

I en artikel i Mitt i menade engagerade Solbergabor att bostadsbolaget ingett dem falska förhoppningar och sedan kört över dem.

De berättade också att Stockholmshem erbjudit en annan lokal, i en källare. Nu har föreningslivet beslutat att tacka nej till den.

– Lokalen håller inte måttet. Den ligger en trappa ner och är inte tillgänglig för personer med funktionsvariationer. Den ligger också en bit från Kristalltorget och själva syftet var att skapa ett Levande Kristalltorg genom en samlingslokal, säger Christer Bertling, sekreterare i Solberga bollklubb och ordförande i PRO Solberga-Brännkyrka.

Medborgarförslag på gång

De krafter som kämpar för en samlingslokal har också beslutat att lägga ner diskussionerna med Stockholmshem.

– Vi kommer inte längre i den processen. I stället ska vi skriva ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden om behovet av en samlingslokal, säger Christer Bertling.

Nya kontakter knyts

Bakom medborgarförslaget står hyresgästföreningen Kristallskon, PRO Solberga-Brännkyrka och Solberga bollklubb, som är några av de föreningar i området som är i behov av en lokal.

– Besvikelsen är fortfarande stor. Men samtidigt har föreningslivet aldrig varit så samlat som nu och det är positivt. Det knyts många nya kontakter och är engagerade, säger Christer Bertling.