Hammarbyskogen. En del av skogen mellan Hammarbyhöjden och Sjöstan blir bygg­arbetsplats. Foto: Mattias Kamgren

Fortsatt grönt ljus för byggarbetsplats i Hammarbyskogen

Olika miljöintressen ställs mot varandra när en arbetstunnel planeras i Hammarbyskogen. Men nu har mark- och miljödomstolen gett sitt godkännande och planen är att börja bygga redan under första halvåret 2022.

  • Publicerad 11:43, 16 nov 2021

Nya Östbergatunneln, en förlängning av dagvattenledningen från Östberga, ska gå från Stockholm vatten och avfalls (Svoa) anläggning vid Hammarbybacken via Henriksdals reningsverk, till ett utlopp i Saltsjön. Projektet kräver att två arbetstunnlar sprängs fram, varav den ena kommer att ha sin mynning i Hammarbyskogen.

Syftet med projektet är att öka kapaciteten för hanteringen av dag- och spillvatten och minska risken för översvämningar när tunneln tar hand om dagvattnet från Enskedefältet och Björkhagen.

– Vi såg i somras hur mycket avloppsvatten som trängde upp i till exempel Enskede. Systemet kan helt enkelt inte hantera de ökande mängderna, säger Tony Andersson, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Del av Hammarbyskogen blir byggarbetsplats

Den 28 oktober gav mark- och miljödomstolen Svoa tillstånd att fortsätta arbetet och projektet har även varit ute på samråd. Med tanke på engagemanget kring Hammarbyskogen fanns en förväntan om att många kritiska röster skulle höras om de planerade sprängningarna.

– Men det var väldigt få synpunkter som kom in till stadsbyggnadskontoret, tre eller fyra stycken från boende runt Hammarbyskogen. Jag trodde att det skulle komma fler och vet att Svoa förberedde sig för att ta sig hand om synpunkter. Men det var väldigt tyst, säger han.

Och det gäller att saker rullar på som de ska. 2026 ska nämligen en ny avloppsledning mellan Bromma och Sickla tas i bruk och då behöver även nya Östbergatunneln vara klar.

Tydlig miljökonflikt

Projektet var ute på granskning till 9 november och nu ska svaren sammanställas och besvaras innan saken tas vidare till beslut i stadsbyggnadsnämnden i början av 2022.

– Sedan ska det tas upp för antagande i kommunfullmäktige. Vi räknar med att den blir antagen i mars. Sedan hänger det på om domen överklagas. Men ambitionen är att börja bygga under första halvåret 2022. 

Samtidigt finns det en tydlig miljökonflikt i projektet. Å ena sidan att bevara lokala naturvärden i Hammarbyskogen och å andra sidan tunnelns grundsyfte – att minska risken för översvämningar.

– Båda är viktiga och det är svårt att väga dem mot varandra. Men i det större perspektivet anser staden att man måste bygga anläggningar för att klara den ökande mängden vatten. Och då är det här bästa sättet att göra det på, även om det blir lokalt intrång på de naturvärden som finns, säger Tony Andersson.

Nya Östbergatunneln

Syftet med den nya avloppsledningen är att öka Stockholms kapacitet att ta hand om spill- och dagvatten.

Ledningen ska dras mellan Saltsjön och Hammarbyhöjden, och ansluta till den nuvarande Ötsbergatunneln vid reningsanläggningen i Sickla.

Den väntas bli två kilometer lång och ska gå mellan 0 och 85 meter under marknivå.

Ledningen ska tas i drift 2026.

Visa merVisa mindre