Kö. Cirka 75 000 personer passerar Brommaplan varje dag enligt Sweco. Foto: Mikael Andersson

Fortsatt dödläge för Brommaplans trafik

I slutet av mars förra året presenterade trafikkontoret sin utredning av Brommaplan. Syftet var att ta fram olika lösningar för att öka framkomligheten i området. Men sedan dess verkar inte så mycket har hänt.

  • Publicerad 11:37, 31 jan 2020

– Det finns ingen quick fix på det här.

I utredningen presenterades främst två alternativ, se faktaruta. Dock ansågs inget av förslagen vara optimalt, och i juni sa trafikborgarrådet Daniel Helldén till StockholmDirekt att saken skulle utredas vidare.

Nu har det gått ett halvår sedan dess, och oppositionsborgarrådet Jan Valeskog, (S), börjar bli otålig.

– Jag har kontaktat trafikkontoret och det pågår inte något arbete alls, vilket är en skandal. Vi behöver effektivisera de vägar och infrastruktur vi har, förslagen är bra exempel på hur man kan optimera och öka tillgängligheten genom Brommaplan, säger han.

LÄS ÄVEN: Så vill S bygga om Brommaplan

Men enligt Daniel Helldén är det ett komplicerat arbete att få ihop.

Vad har man gjort sedan utredningen presenterades?

– Det finns ingen ny utredning, utan vad som pågår just nu är diskussioner kring vilket vägval man ska ta. Vi måste göra analyser av förslagen, det finns ingen quick fix på det här, säger Daniel Helldén.

LÄS ÄVEN: Ingen lösning i sikte för trafiken på Brommaplan

Påverkar alla trafikslag

Han säger att båda förslagen innebär en påverkan på alla trafikslag, förutom bussen.

– Vid en fyrvägskorsning drabbas 70 procent av biltrafiken, boende, cyklister och trafiksäkerheten. I andra förslaget blir det sämre för bilarna under förmiddagen, säger han.

Jan Valeskog menar att alternativet med en fyrvägskorsning skulle innebära att bussarna sparar fyra minuter i resväg under rusningstrafik.

– Det är fyra dagar man sparar på ett helt år. Det här projektet är det mest samhällsnyttiga man kan göra för pengarna.

Enligt Daniel Helldén skulle en fyrvägskorsning innebära en byggtid på ett års tid, medan det andra förslaget skulle gå betydligt fortare med relativt få ändringar.

– Nästa steg är att samla de olika parter som är inblandade, staden, regionen, Ekerö kommun och Bromma stadsdelsnämnd för att titta på hur vi ska gör, säger han.

Dock finns ingen tidplan för hur framkomligheten ska lösas för Brommaplan.

Utredningen av Brommaplan

Förslag 1: Rondellen tas bort helt och görs om till en fyrvägskorsning reglerad av trafikljus. Kortare restid för motortrafik under morgonens rusningstrafik. Spångavägen och Klädesvägen får nya sträckningar. Kostnad: Minst 200 miljoner.

Förslag 2: Förbättrad framkomlighet för stombussar, gående och cyklister. Rondellen blir kvar, men bland annat Kvarnbacksvägen breddas för att skapa utrymme för två körfält in i rondellen. Längre restid för motortrafiken under morgonens rusningstrafik. Kostnad: 15-20 miljoner.

Visa merVisa mindre