DISTANS. När skolorna öppnar på måndag är det fortsatt distansundervisning för högstadieeleverna i Väsby - åtminstone veckan ut. Foto: Charlotte Årling/arkiv

Fortsatt distansundervisning för högstadierna i Väsby

När vårterminen startar på måndag blir det fortsatt distansundervisning på Väsbys kommunala högstadieskolor – åtminstone till 15 januari. Då ska ett nytt beslut fattas.

  • Publicerad 17:15, 8 jan 2021

Angående fjärr- och distansundervisning så är bedömningen i Väsby att det är möjligt.

UTBILDNINGSCHEF. Astrid Täfvander. Foto: Rosie Alm

Väsbys högstadieelever fick avsluta höstterminen hemma med distansundervisning på grund av smittspridningen i länet. Och på måndag, när jullovet är slut, fortsätter de på distans – åtminstone veckan ut.

Däremot kommer de kommunala högstadieskolorna i Stockholms stad att öppna igen som vanligt, trots gårdagens besked från regeringen att högstadier får ha distansundervisning för att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken.

Nästa fredag, den 15 januari, fattas beslut om det blir fortsatt distansundervisning i Upplands Väsby.

– Angående fjärr- och distansundervisning är bedömningen i Väsby att det är möjligt. Skolorna och alla våra huvudmän har jobbat på distans under en begränsad period i december. Huvudmännen testade även distansundervisning redan under våren när smittspridningen tog fart, säger Astrid Täfvander, utbildningschef i Upplands Väsby kommun.

Anpassat sätt

Hon betonar att varje huvudman har ansvar för att undervisningen bedrivs på ett tillfredsställande sätt för eleverna.

– Det krävs ju ett anpassat sätt att både undervisa och att följa upp eleverna.

Att undervisningen bedrivs på distans innebär inte att skolorna är stängda.

– Det kan vara så att vissa moment behöver göras på plats, likaså kan det vara elever som behöver stöd i något särskilt som ges på plats. Det som är viktigt då är att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs, säger Astrid Täfvander.

Friskolorna fattar egna beslut

Friskolorna fattar egna beslut om hur de bedriver sin undervisning.

– Den information jag har i nuläget är att alla fristående skolor, förutom Internationella engelska skolan, kommer att bedriva sin undervisning på distans till den 15 januari.

För Väsbys kommunala skolor finns lunch tillgänglig för de elever som behöver.

– Lunchen är något respektive huvudman behöver hitta lösningar på, säger Astrid Täfvander.

.