Omfattande byggnationer sker bland annat på Karolinska i Huddinge. Foto: Stefan Källstigen

Fortsatt byggstök vid akutsjukhusen

Ny barnmottagning vid Danderyds sjukhus, ytterligare en vårdbyggnad vid Sös och en helt ny rättspsykiatribyggnad vid Huddinge sjukhus. Akutsjukhusen fortsätter att vara byggarbetsplatser.

  • Publicerad 20:54, 14 okt 2018

Länets akutsjukhus har varit rena byggarbetsplatserna de senaste åren. Och byggstöket fortsätter, i många år framöver.

Det framgår av förslaget till investeringsplan 2019-2028 som ska läggas fram i landstingsfullmäktige i december.

Planen omfattar totalt investeringar på 21 miljarder kronor, och ska möta ett växande behov av vård motsvarande en mindre svensk stad varje år– länets befolkning ökar med 38 000 invånare årligen.

– Vi gör en vårdbehovsprognos utifrån befolkningsutveckling, åldersgrupper, trender och medicinteknisk utveckling. Det vi ser nu är framför allt ett ökat behov inom geritatriken och psykiatrin, säger Margareta Tufvesson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

Detta är på gång:

Danderyds sjukhus: En ny akutvårdsbyggnad blir klar under 2019, och i befintliga hus görs ombyggnationer under 2020-2023. Nu föreslås även att en ny barnmedicinsk mottagning ska byggas.

Karolinska i Huddinge: En ny utbyggnad med operationssalar, skelettröntgen och sterilavdelning är under uppförande. Vuxenakuten ska byggas om och ut, och blir därmed ihopkopplad med barnakuten. Dessutom kan en försörjningsbyggnad göras om och få vårdavdelningar.

Rättspsyk föreslås byggas ut med ett helt nytt hus.

Södersjukhuset: Tre nya byggnader uppförs i västra delen av sjukhusområdet och beräknas vara klara till 2020. En av dem ska inrymma en ny större akutmottagning, och dessutom operationssalar, en annan vårdavdelningar och en tredje hantering av avfall och tvätt.

Ytterligare en byggnad föreslås också, eventuellt för geriatriska vårdplatser.

S:t Görans sjukhus: Två nya byggnader, som bland annat ska inrymma förlossning, är under uppförande. En ny vårdbyggnad för psykiatrin föreslås också byggas. Tanken är att länets psykiatri ska ha ett centrum här.

Så här såg det ut under ett tidigare skede av bygget vid Danderyds sjukhus.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen vill att byggnationerna vid Karolinska i Huddinge prioriteras.

Tanken är nämligen att en del av de patienter som i framtiden beräknas behöva vård på Södersjukhuset överförs till Huddinge sjukhus i stället.

Det gäller både slutenvård och en del akut vård.

– När Södersjukhuset byggs om och ut blir vårdplatserna färre, eftersom man numera bara bygger enkelrum, säger Margareta Tufvesson.

Bygger för patienternas skull

Att renovera utslitna vårdbyggnader är inte alltid det optimala, och ibland väljer man att i stället bygga nytt. Befintliga stammar kan ställa till det, och för patienter och personal kan det vara tufft att flytta runt eller ha byggstök i närheten.

– Den största utmaningen är att hela tiden ha patienten i centrum, vi bygger ju för att få en bra patientmiljö. Samtidigt måste vi hålla verksamheten igång, och det måste vara en bra arbetsmiljö.

På gång är också ett helt nytt akutsjukhus i den södra länsdelen. Tidigare har Älvsjö förordats som lämplig ort. Nu förs Dalens sjukhus fram som ett mer strategiskt placerat alternativ, nära Nynäsvägen och t-bana.