Planer. De markerade områdena på kartan visar var de nya bostäderna planeras. Foto: Ur stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande

Förtätningen av Farsta strand tar ny fart

Nästa vecka väntas beslut om att dra igång planläggningen av 475 nya bostäder i Farsta strand. De flesta ska byggas vid en av områdets mest trafikerade korsningar.

  • Publicerad 16:29, 20 nov 2020

Vill du bo där två av Farstaområdets större vägar möts? Med järnvägsspår, värmeverk och bensinmack som närmsta grannar?

I så fall kommer du att gilla det start-PM som läggs på stadsbyggnadsnämndens bord nästa vecka: 475 bostäder i Farsta strand, varav merparten runt hårt trafikerade korsningen Magelungsvägen/Ågesta Broväg.

– Vi kommer att omdana den här platsen, som idag upplevs som en stor och ganska tråkig korsning. Det kommer inte att bli en dålig boendemiljö, försäkrar Petter Lindencrona, avdelningschef för östra söderort på stadsbyggnadskontoret.

Inte bara bilar

Han tycker platsen är ett bra exempel på hur Farstas trafikdominerade miljöer kan göras om och få fler funktioner.

– Det handlar om att vägarna ska utformas som attraktiva levande rum och inte bara transportsträckor för bilar, säger han.

Konkret innebär det bland annat att nya bostadshus får verksamhetslokaler i bottenvåningen och att fotgängare och cyklister får mer av vägutrymmet än idag.

Gårdar blir mindre

Samtidigt kan befintliga bostadsgårdar bli mindre när nya hus ska få plats, konstaterar stadsbyggnadskontoret.

Mindre solljus och ökad insyn är andra negativa effekter för en del av de som bor nära.

Start-PM är ett av de första stegen i planprocesen. Därför finns ännu inga illustrationer av den framtida bebyggelsen. Ett mer detaljerat förslag väntas våren 2022.

Nytt på gång vid Filippan

Även på andra sidan pendelspåret, nedanför Filipstadsbacken, väntas stadsbyggnadsnämnden godkänna ett start-PM nästa vecka. Där handlar det om 250 bostäder i backen ner mot pendelspåret.

Därför byggs det så mycket i Farsta

I den så kallade Stockholmsförhandlingen om nya tunnelbanan 2013 lovade Stockholms stad att bygga 45 900 bostäder.

40 000 av dessa ska byggas i söderort.

I stadens översiktsplan pekas Farsta ut som ett av fyra fokusområden tillsammans med Hagsätra/Rågsved, Skärholmen och Kista/Järva.

Visa merVisa mindre