Förtätning vid Råsunda torg får ok i domstol

Boende och föräldrar till förskolebarn överklagade planerna på att bygga högt och tätt i Råsunda. Nu har Mark- och miljödomstolens dom fallit.

  • Publicerad 13:52, 23 sep 2018

Det är Signalisten som står för den kommande förtätningen vid Råsunda torg. De lägre byggnaderna mot Vintervägen och Stråkvägen rivs för att göra plats för högre och tätare bebyggelse.

210 nya hyresrätter, lokaler och kontor i 5-6-våningshus ska det bli.

”Stadsbilden förstörs”

Planerna klubbades av Solna stad förra året, men flera grannar överklagade. De anser bland annat att att stadsbilden förstörs av höga, täta hus.

Överklagade gjorde även föräldrar till barn i områdets två förskolor Bollen och Stråket, bland annat för att skolgårdsytan kraftigt minskar i storlek.

Avslår

Mark- och miljödomstolen som prövade ärendet, har nu avslagit alla överklaganden. Domstolen anser att de planerade husen på ett respektfullt vis förhåller sig till befintlig bebyggelse.

Vad säger lekytor skriver domstolen att det finns flera andra parker och lekplatser i närheten som kan barnen kan använda. Det saknas därmed skäl att upphäva planerna, skriver domstolen.

Överklagar – igen

Mitt i Solna har pratat med en granne som meddelar att domen kommer att överklaga till högre instans, Mark- och miljööverdomstolen.

– Det här förstör hela kvarteret. För oss som bor här, för barnen som inte får ha kvar sin skolgård. Det blir skuggningar och ett fult avbrott i bebyggelsen.