Medborgarförslaget. Det här går tillbaka torgets rötter, menar Arbetsgruppen Östermalms torgs vänner. Foto: Aleksander Wolodarski Arkitektkontor

Försvarar förslag om torget

Medborgarförslaget om Östermalms torg har sågats av kritiker och fått tummen ner av stadens egna remissinstanser. Nu slår Arbetsgruppen Östermalms torgs vänner tillbaka. – Det är en ideologisk strid, de är färgade av modernismen, säger Jon Åsberg.

  • Publicerad 14:30, 24 sep 2021

Torget ska bli en destination, ett trevligt ställe att vara på

"Oförenligt med torgets höga kulturhistoriska värden", skrev Stadsmuseet om medborgarförslaget med fontän och cirkelformation.

En del gick ännu längre och kallade det för "en grov förfalskning av torgets månghundraåriga historia".

Det är helt fel, menar Arbetsgruppen Östermalms torgs vänner som står bakom medborgarförslaget.

– Det är vårt förslag som är mest historiskt förankrat eftersom det plockar upp de bärande principerna för ett renässanstorg: i synnerhet den centrala mittaxeln. Det återger balansen som torget förlorade vid den okänsliga och tidstypiska ombyggnaden på 1960-talet, säger Jon Åsberg.

Hur kommer det sig att ni har så olika bild av vad som är det historiskt korrekta?

– Väldigt många fackmänniskor, arkitekter och stadsplanerare är färgade av modernismen och modernismens formspråk. Det är en ideologisk strid.

Jon Åsberg beskriver det gamla torget som "en plats man passerade utan att stanna till på".

– Vi var ett gäng kompisar som stod och pratade om vad som skulle hända när den tillfälliga saluhallen försvinner, och vi började fundera på om det inte gick att göra det ännu bättre. Vårt tydligaste direktiv till Aleksander Wolodarski var att torget ska bli en destination, ett trevligt ställe att vara på. Och det tycker jag att han har lyckats mycket bra med.

Vilka är ni som ligger bakom förslaget?

– Vi är en arbetsgrupp på sex personer, de flesta av oss bor på Östermalm och är verksamma i trakten. Några av oss har varit engagerade i stadsbyggnadsfrågor tidigare, främst emot rivningar. Nu vill vi se om vi kan bidra med något positivt.