Nu ska det börja filas på hur centrum ska fungera samtidigt som spåren läggs i tunnlar. Foto: Maria Lilja

Förstudie av nya stadskärnan – för 25 miljoner

Sista kommunfullmäktige med gamla gänget, hölls i måndags. Då spikades bland annat planer gällande Nya Stadskärnan och på en omgörning av flera gator i Hallonbergen.

  • Publicerad 15:24, 26 sep 2018

I måndags samlades för sista gången den nuvarande kommunfullmäktige.

Nästa gång de ses – 15 oktober – ska en ny fullmäktige utses.

Det var därför många, och en del tunga, punkter på dagordningen.

Bland annat klubbades en budget på 25 miljoner för att göra en förstudie och fördjupad förstudie av Nya Stadskärnan. Det är 8 miljoner mer än vad man tidigare beräknat.

De tre detaljplanerna för Nya Stadskärnan. Gult= 1, lila= 2 och turkos= 3. En förstudie för hur det gigantiska projektet ska ros i hamn ska nu påbörjas.

Förstudien ska beskriva vilka investeringar staden behöver göra för att skapa en fungerande stadsmiljö när järnvägsspåren i centrum läggs i tunnlar. Plus ge en bild av vad kalaset kommer att kosta.

Nya gång- och cykelvägar

Man beslutade även om ny exploatering kring Stadshuset i Hallonbergen.

Här gav fullmäktige grönt ljus till de investeringar som staden behöver göra i form av gator, gång- och cykelvägar och ledningar vid de nya kvarter som nu växer fram vid Östra Madenvägen och Gesällvägen.

I samband med ombyggnaden av Hallonbergen och Ör så ska gångbanan på södra sidan av Östra Madenvägen och en del av Gesällvägen byggas om.

Arbetet kommer att starta under året och pågå i två till sex år. Kostnaden blir 29 miljoner kronor.

Tanken var även att man skulle ha beslutat om detaljplanen för området som ligger mellan kontorsparken Sundbypark, Östra Madenvägen, Ursviksvägen och Råstaområdet. Här hade dock inkommit en önskan om en större förskolegård än vad som finns inritad i dag, och ärendet minoritetsåterremitterades.

Fler nyheter i Vi i Sundbyberg

Inga matcher – men träning för de yngre i SIK

Nyheter De nya hårdare råden i Stockholm påverkar även idrotten. Sundbybergs IK ställer in alla kommande matcher och träningar för de som är äldre än 15 år.fredag 30/10 15:25

Nu är det full rulle i Ursviksskogen

Nyheter Mountainbikes är heta trenden i Cykelsverige Mountainbikes blir allt populärare i Sverige – och i Sumpan finns ett cykelmecka i Igelbäckens naturreservat. På helgerna är det knökfullt på parkeringen.onsdag 21/10 11:09

Grovsopor fortsätter att dumpas i Sumpan

Nyheter FTI har satt in vakter och hotat ta bort stationen Folk fortsätter att dumpa grovsopor vid återvinningsstationerna i Sundbyberg. Företaget som sköter stationerna har satt in väktare under sommaren och varit inne på att ta bort stationerna helt.onsdag 21/10 10:56