LEK OCH LÄRANDE. Solna stad ska utse nya förstelärare i fritidshemmen. Foto: Robert Kneschke/Mostphots

Förstelärare i fritidshemmet fortsätter i Solna

Nyligen utsågs förstelärare i Solna. Parallellt med detta håller staden också på att utse förstelärare inom fritidshemmet.

  • Publicerad 12:04, 15 sep 2020

För två år sedan infördes förstelärare på Solnas fritidshem.

– Det var för att lyfta den här yrkesgruppen, och det fanns ett intresse att jobba på det här sättet både från lärare och facket, säger Marianne Damström Gereben (L), skolkommunalråd i Solna.

Att vara förstelärare innebär en möjlighet för lärare att göra karriär. Lärare som har varit intresserade av att utveckla skolan, stötta sina kollegor, ta större ansvar ska få möjlighet att göra det och samtidigt få en högre lön för det extra arbete man utför.

Ett arbetssätt som till en början utsågs bland lärare i skolan. Men enligt skolkommunalrådet fyller fritidshemmet en minst lika viktig funktion i skolvärlden som den ordinarie skolverksamheten.

– Många av de yngre barnen tillbringar mer tid i fritidshemmet än i skolan. Jag minns själv att min vardag inte hade funkat om det inte vore för ett fungerande fritidshem när mina barn gick i skolan, säger hon.

"Flera karriärvägar"

Än har staden inte gjort någon utvärdering på förstelärare i fritidshemmet. Dock har man fått indikationer på att det har gått bra. På Bergshamraskolan och Ulriksdalsskolan, som har en gemensam skolledning, har man en biträdande rektor vars huvudfokus riktas mot fritidshemmen.

– Det har verkligen lyfts till ett eget verksamhetsområde. Dessutom är han bland de första förstelärare som vi utsåg inom fritidshemmet, så det finns karriärvägar för flera yrkesgrupper i skolan, inte bara yrkeslärarna, säger Marianne Damström Gereben.