Försenat. Förstärkningen av Pålsundet dröjer, men båtklubben blir kvar. Foto: Erik Simander

Förstärkning av rasriskdrabbade Pålsundet dröjer

Efter häftig kritik beslutade staden att göra om sitt förslag för hur Pålsundet ska säkras. Senaste budet var att förstärkningsarbetet skulle kunna dra igång förra året, men nu siktar staden på byggstart 2023.

  • Publicerad 13:55, 22 jan 2021

För några år sedan stormade det rejält kring den planerade rivningen av småbåtshamnen i Pålsundet, som ligger mellan Långholmen och Söder Mälarstrand.

Rivning var på tapeten eftersom strandlinjen på den södra sidan behövde förstärkas på grund av rasrisk. Efter starka protester, och lite strul med bygglov, sköt staden upp planerna och meddelande att småbåtshamnen skulle vara kvar.

AVSLÖJAR: Nya besked om Pålsundet – småbåtshamnen kan bli kvar

En alternativ lösning, som skulle innebära mindre ingrepp i området, skulle hittas för att säkra Pålsundet. Förhoppningen var att förstärkningsarbetet skulle kunna påbörjas 2020, men nu har det försenats ytterligare.

– Den nya lösningen innebär att det behövs ett reviderat genomförandebeslut innan vi kan påbörja arbetena. Vi bedömer därför att byggstart kan ske tidigast hösten 2023, skriver Erik Söderberg, pressansvarig på trafikkontoret, i ett mejl.

De som är nyfikna på hur det nya förslaget kommer att se ut får dock ha lite mer tålamod.

– Så snart förslaget är förankrat i trafiknämnden kan vi berätta mer om detaljerna och visa nya visionsbilder.

Strandkant på glid

Samtidigt kvarstår rasrisken. Därför finns sensorer på plats som mäter jordmassornas glidning.

– Det handlar om millimetrar, men om det rör sig över gränsvärdet så ger de signal så vi kan utrymma området. Det handlar inte om hus som dras med, men gångvägen och båtklubben kan dras ut i Pålsundet, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

Om rasrisk förekommer, borde inte förstärkningen jagas på?

– Att ta fram ett helt nytt förslag tar några år. Vi vill behålla båtklubben och så många träd som möjligt, så pålningen måste flyttas längre in mot land. Det är ett projekt som kräver att vi vet precis vad vi gör, och eftersom vi tryckt på att bevara så mycket som möjligt av miljön, så är det mycket som ska tas i beaktning.