Förstagångsväljare är laddad för valet

Hur fungerar kommunen? Vad betyder ett mandat och vem får egentligen vara med när fullmäktige sammanträder? Här är Mitt i:s guide till förstagångsväljaren.

  • Publicerad 11:36, 9 jul 2022

Det är fler förstagångsväljare som är med som röstmottagare i år

Majken Carlberg tillhör den unika skaran människor som 2022 gör deltagarpremiär i den demokratiska process som utspelar sig vart fjärde år. Och det är tydligt att hon ser fram emot att få rösta för första gången.

– Ja, det tycker jag är viktigt och det ska man göra, säger hon.

Varför är det viktigt, menar du?

– Ja, men man ska ta sitt ansvar och även om man inte vet exakt vad alla står för så är det viktigt att sätta sig in i det. Det är klart, har man ingen aning om vad man ska rösta på kanske det är onödigt, men nej ... jag tycker det är bra att man gör det.

Majken Carlberg är 17 år när Mitt i Bålsta träffar henne.

– Jag fyller år i sommar så jag är 18 när det är val, skrattar hon.

Är det något du brinner extra mycket för?

– Ja, jag älskar ju att spela fotboll. Så det här med fritiden är viktigt, att det ska finnas möjligheter att göra saker för de unga. Ja, och miljön är givetvis viktig.

Lokala partier

Att hitta information om riksdagsvalet är inga svårigheter. Man behöver inte ens leta utan matas mer eller mindre dagligen av olika media, men hur är det med kollen på vad partierna vill göra lokalt?

I Håbo finns bland annat två partier som är direkt kopplade till kommunen och som inte har några moderorganisationer på riksnivå, Bålstapartiet och nybildade Håbodemokraterna, som gör att det skiljer sig ytterligare från riksdagsvalet.

– Där måste jag säga att jag har väldigt dålig koll, så det får jag väl sätta mig in i innan valet, konstaterar Majken.

Möjligheter kommer att finnas, inte minst när valstugorna kommer upp på den vanliga platsen utanför Bålsta centrum. Det har tidigare antytts att det kommer att ske i samband med Håbo Festdag den 27 augusti, men kommunens valsamordnare Elias Lodin förklarar att det ska gå snabbare än så.

– Från bygglov är det sagt den 12 augusti. Vi ska ha lite installation och några dagar och rigga upp. Så den 15 augusti kanske, men vårt mål är den 12. Vi har inte hört att ska vara några förseningar, säger han.

Många förstagångsväljare

Antalet förstagångsväljare i kommande val i Håbo har kommunen ingen statistik på, men i valet 2018 var sex procent av de som röstade förstagångsväljare, eller 917 personer. Hur många det blir i år återstår alltså att se, men på en plats syns redan ett stort intresse bland just förstagångsväljare.

– Ja, det är fler förstagångsväljare som är med som röstmottagare i år, vilket är väldigt kul tycker jag. Det är säkert en tio, femton stycken som är 18 år och uppåt och där har vi försökt göra en jämn fördelning mellan distrikten, säger Elias Lodin och fortsätter:

– Det är mycket prat om att unga inte är intresserade och inte engagerar sig, men det är inte vår upplevelse.

Har du något tips till förstagångsväljare?

– Jag tycker att man ska våga söka upp partierna och även kommunen och ställa sina frågor. Från kommunens sida är vi bara tacksamma och om folk hör av sig så att kan vi hjälpa till.

Majken Carlberg å sin sida har ett tips på hur de unga kan bli bättre informerade.

– Jag tycker absolut att man kan prata mer om det i skolan, särskilt med de som ska rösta för första gången.

Valen den 11 september 2022

Riksdagsval
I riksdagsvalet röstar du på det parti vars politik du vill ska styra Sverige. Viktiga frågor som avgörs på riksdagsnivå är till exempel frågor om försvaret och landets lagar. För att rösta i riksdagsvalet ska du vara svensk medborgare, vara över 18 år och vara eller ha varit folkbokförd i Sverige.

Regionval
När du röstar till regionen röstar du på det parti vars politik du vill ska styra Region Uppsala, en av totalt tjugo regioner i landet. Regionen ansvarar för all sjukvård och kollektivtrafik där du bor. För att rösta i regionvalet måste du vara svensk medborgare, medlem i ett annat EU eller EEs land eller ha varit folkbokförd i Sverige i minst tre år, ha fyllt 18 år och vara bosatt i regionen.

Kommunval
När du röstar i kommunvalet röstar du på det parti vars politik du vill ska styra kommunen. Skola, barnomsorg och äldreomsorg är exempel på tre områden som styrs av kommunen. För att rösta i kommunvalet gäller samma sak som för regionvalet, men du måste också vara bosatt i kommunen.

Källa: Valmyndigheten

Visa merVisa mindre

Sveriges valsystem

Allmän rösträtt. Rösträtten beror endast på sådana krav som folk i allmänhet kan uppfylla, det vill säga ålder, medborgarskap och bostadsort.

Lika rösträtt. Alla väljare har en röst per person.

Fria val. Ingen annan får bestämma vad väljaren ska rösta på.

Hemliga val. Väljaren är inte tvungen att visa eller tala om hur hen röstat.

Direkta val. Väljarna utser direkt de som sitter i till exempel riksdagen eller kommunfullmäktige ­– de är direktvalda av folket.

Källa: Valmyndigheten

Visa merVisa mindre

Så styrs Håbo kommun

Håbo kommun styrs av de politiska partier som kommunens invånare röstat fram i kommunvalet. För kommuner med fler än en valkrets ligger spärren på tre procent sedan den nya vallagen trädde i kraft 2015.

Valdistrikt

Ett valdistrikt är ett geografiskt område och brukar bestå av mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Valdistrikten beslutas av kommunfullmäktige och fastställs av Länsstyrelsen. Nytt för i år är att det är elva valdistrikt i stället för tio. Ändringen beror på att valdistrikten dimensioneras efter cirka 1500 röstberättigade per valdistrikt.

På ditt röstkort som du får hem i brevlådan står det vilket valdistrikt du tillhör

Kommunfullmäktige
Högsta beslutande organ är kommunfullmäktige, som består av 41 ledarmöter. En representant för varje parti. En representant är lika med ett mandat.

Mandaten delas upp utifrån hur många röster de olika partierna får i valet. Ju fler röster, desto fler mandat. Ju fler mandat ett parti har, desto större möjligheter att påverka när partierna röstar i kommunfullmäktige

Mötena i rådsalen är öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsen
För att kommunfullmäktige ska kunna ta beslut förbereder kommunstyrelsen alla förslag och sammanställer all information inför kommunfullmäktiges möten. Kommunstyrelsen är vald av kommunfullmäktige och Helene Zeland Bodin (C) är kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsen ansvarar också för kommunens ekonomi. Deras möten är inte öppna för allmänheten.

Nämnder och förvaltningar
Håbo kommun har nio nämnder, utöver kommunstyrelsen som också är en nämnd. Varje nämnd ansvarar för olika delar av kommunens verksamhet. Till varje nämnd är en förvaltning knuten. Förvaltningen består av tjänstemän och verkställer nämndens beslut.

Källa: Håbo kommun

Visa merVisa mindre

Medborgarförslag

Förutom att rösta fram den politik du vill ska styra kan du påverka politiken mellan valen.


Om du har ett förslag eller en idé på hur du tycker att din stadsdel kan förbättras kan du lämna ett medborgarförslag. Tas ditt förslag upp på nämndens möte bjuds du in för att argumentera för ditt förslag.

Polisen publicerar ny bild på avliden kvinna – vädjar om tips

"Allmänheten uppmanas fortfarande att höra av sig" Den kvinna som hittades avliden i Kungsängen i slutet av juni i år har fortfarande inte identifierats. Polisen vänder sig därför på nytt till allmänheten, den här gången med en ny bild på kvinnan.måndag 8/8 11:32