Undervisning. Språkträning på Etableringscentrum i Tyresö, innan pandemin. På bilden syns Medhanie Yohannes, Mehdi Rahsidi Poor och Yohana Maryo. Foto: Tyresö kommun

Första steget ut på arbetsmarknaden

På tre år har 161 nyanlända Tyresöbor fått jobb eller gått ut i studier genom projekt Etableringscentrum. Det motsvarar 80 procent av antalet inskrivna.

  • Publicerad 07:34, 7 jun 2021

Det lyckade resultatet har bidragit till att Etableringscentrum sedan 1 april har blivit en permanent verksamhet i Tyresö kommun.

Etableringscentrum kartlägger nyanländas förutsättningar vid start, för att sedan hjälpa dem att få arbete eller börja studera.

Skapat kunskap

Anna-Lena Engstedt, förvaltningschef på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, tycker att det är angeläget att använda den kunskap som projektet har skapat både i arbetet med nyanlända och i arbetet med andra grupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

– Projektet har med sitt sätt att arbeta medverkat till att merparten av deltagarna fått en egen försörjning, antingen genom arbete eller studier. Jag är väldigt glad över att Etableringscentrum får fortsätta med sitt imponerande arbete och att fler målgrupper kan dra nytta av det, säger hon.

Fokus på fortsatt stöd

Sofia Runebrand, verksamhetsledare för Etableringscentrum i Tyresö, berättar att det i projektet varit fokus på att rusta individerna för att de ska få arbete eller började studera.

I Tyresös permanenta Etableringscentrum är utskrivna kvar i Stöd efter avslut, som syftar till att följa upp individerna även efter att de fått arbete eller börjat studera.

– Har vi inte hört något inom två till tre månader så stämmer vi av med arbetsgivaren och den inskrivna. Fungerar allt bra så avslutar vi, men vid fortsatt behov av stöd är man kvar på listan. Vi släpper inte individen så länge som vi ser ett behov av stöd, säger Sofia Runebrand.

Sofia Runebrand, verksamhetsledare för Etableringscentrum i Tyresö kommun. Foto: Tyresö kommun

Etableringscentrum arbetar med personer med varierande skolbakgrund, arbetslivserfarenhet och nivå på det svenska språket.

– Vissa står närmare arbetsmarknaden än andra. Mot den bakgrunden är det viktigt att ge varje individ just det stöd som just den personen behöver för att nå målet arbete eller studier. Det tar också olika lång tid för personerna att nå målet och det betyder att de är inskrivna på Etableringscentrum olika länge. Individanpassning är superviktigt i vårt arbete, säger Sofia Runebrand.

Personligt

Beatrice Gustafsson, som var projektledare för projekt Etableringscentrum, berättar att framgångsfaktorn bakom projektets lyckade resultat har varit hur kontakten med arbetsgivarna sett ut.

– Ofta är det väldigt personligt. Vi ser till att vi har en nära dialog med arbetsgivaren och ett lyssnande förhållningssätt. Då kan vi förbereda deltagaren på bästa sätt, säger hon.

Viktig del i integration av nyanlända

Etaberingscentrum var från början ett samarbetsprojekt mellan Haninge, Tyresö och Nynäshamn samt Arbetsförmedlingen och Europeiska socialfonden. Det pågick från maj 2018 till mars 2021.

Syftet var att nyanlända snabbare ska komma i arbete eller börja studera, det lyckades för nära 300 personer. 161 av dessa hör till Tyresö.

1 april blev Etableringscentrum permanent i Tyresö, som en del av Centrum för arbete och integration.

Källa: Tyresö kommun

Visa merVisa mindre

Iman Debo, 36 år, fick jobb med hjälp av Etableringscentrum i Tyresö. Foto: Iman Debo

Iman fick arbete på två månader

Tyresöbon Iman Debo, 36 år, kom till Sverige för cirka sex år sedan. Etableringscentrum hjälpte henne att få arbete på en förskola.

Efter mindre än två månader på Etableringscentrum fick Iman Debo, 36 år, arbete.

– Jag fick jobb på en förskola, vilket var inom det område jag ville vara. Nu studerar jag till förskolelärare samtidigt som jag jobbar för att få en examen även här i Sverige.

Hon uppskattade det uppriktiga samarbetet på Etableringscentrum.

– De arbetade flitigt för att ge alla de bästa möjligheterna för att söka arbete genom att förstå personens behov, säger Iman Debo.

Etableringscentrum betyder mycket för henne.

– Det är trevligt och viktigt för alla som kommit hit att hitta ett centrum som Etableringscentrum i Tyresö. De hjälper människor att integreras fortare i samhället och förvandlas till en produktiv och effektiv person på snabb tid.

Hennes man kom till Etableringscentrum före henne och det var då hon också kände att hon ville dit.

– De arbetade otroligt hårt på Etableringscentrum för att hjälpa honom, säger Iman Debo.

Fortsatt stöd

Framöver vill hon fortsätta som förskolelärare.

– Det är väldigt intressant att koppla teoretiska studier med praktisk tillämpning där jag arbetar på förskolan nu. Jag tänker inte byta ut mitt nuvarande yrke.

Hon har fortfarande kontakt med Etableringscentrum, men är inte längre inskriven.

– De är samarbetsvilliga människor som är närvarande och stödjande när jag söker hjälp eller råd om något, säger hon.

Från Syrien till Tyresö

Iman Debo kom till Sverige från Syrien för cirka sex år sedan, på grund av krigssituationen i Syrien. Med sig hade hon sin man och två barn. Via Borås har de nu landat i Tyresö.

– I mitt hemland studerade jag engelska och arbetade som lärare i åtta år, berättar hon.

Under sina första år i Sverige pratade hon i princip bara engelska, det var först efter tre år som hon började lära sig svenska på SFI och sedan läste hon ytterligare kurser i svenska för personer med universitetsexamen från sitt hemland.

– Utöver det fick jag gå en kurs för lärare som kommer till Sverige, snabbspår för lärare, säger Iman Debo.