Första spadtaget vid Ängbykyrkan – får nytt kapell

Guldspaden har satts i jorden. Nu börjar arbetet med att renovera församlingshuset och bygga ett nytt kapell till den kulturhistoriskt skyddade Ängbykyrkan. – Målsättningen är att bevara så mycket som möjligt, säger Torbjörn Gustavsson, kyrkoherde.

  • Publicerad 11:43, 1 jul 2020

Den som har haft vägarna förbi Ängbykyrkan har inte kunnat missa att något är på gång. Församlingshuset ska renoveras, bland annat för att göra församlingens lokaler mer tillgängliga. Kyrkan får också ett nytt kapell i anslutning till en ny ingång. 

Anställda i Bromma församling närvarade under spadtaget. Foto: Svenska kyrkan, Bromma församling.

Kyrkan, som stod färdig 1959, omfattas av Stadsmuseets blå klassning för byggnader med synnerligen högt kulturhistoriskt värde, vilket ger särskilda utmaningar. 

– Målsättningen är att bevara så mycket som möjligt av lokalerna och ta hänsyn till omgivningarna och dagens utseende, säger Torbjörn Gustavsson, kyrkoherde i Bromma församling.

Grönområdet skyddas

Norr om de nuvarande lokalerna uppförs en ny silvergrå träbyggnad som ska rymma kontor, körrum, mötesrum och en stor samlingssal.

– Kyrksalen kommer inte förändras alls och grönområdet kring klockstapeln skyddas och bevaras för framtiden, säger Torbjörn Gustavsson.

Arbetet beräknas ta cirka två år.