Första spadtaget på Vita Liljans väg

137 nya hyresrätter ska byggas på Vita Liljans väg i Bredäng. I dag tas första spadtaget.

  • Publicerad 10:47, 22 nov 2017

De tre bostadshusen ska stå klara under 2018. De blir fem till sju våningar och ska byggas i grönområdena på den del av Vita Liljans väg som går mellan Frimurarvägen och Gröna stugans väg. I byggnaden längst söderut ska bottenvåningen ha plats för servicelokaler, butiker eller restauranger. Byggherre är JM.

Bygget innebär också att gatan förändras, som Mitt i tidigare har berättat. En del av den gång- och cykelväg som nu går i parken försvinner. Fotgängare får i stället gå på en trottoar framför de nya husen och cyklister cykla på gatan. Dessutom får trappan från Auroragränd en ny sträckning med anslutning vid Vita Liljans väg och gångvägar ska byggas mellan husens entréer och gata.

Busshållplatsen på Vita Liljans väg ska också byggas om.