Hans Ahlgren (L), Birgitta Kaasik (M) och Erik Andersson (M) tar det första spadtaget för Täbys nya simhall. Foto: Klara B Orreteg

Första spadtaget – om två år ska nya simhallen stå klar

Omkring hundra personer kommer under de närmaste två åren ha sin arbetsplats i korsningen Stora Marknadsvägen-Bergstorpsvägen. Det har varit en lång väntan, men idag togs så äntligen det första spadtaget för Täbys nya simhall.

  • Publicerad 15:20, 19 maj 2020

Det har egentligen redan börjat. Bygget av den nya simhallen.

Erik Anderssson (M), kommunstyrelsens ordförande, håller tal. Men bakom honom pågår arbetet med att fram till semestern få ner ungefär 793 polar, 10-12 meter ner i marken.

Allt för att den nya simhallen ska stå stadigt under lång tid framöver.

En gång på hundra år

En grupp av gula bygghattar och varselvästar står framför den lilla scenen med Täbyflaggorna.

– Det är ju inte så ofta man bygger en simhall, kanske en gång på hundra år. Efter tio års arbete är vi nu mycket glada över att det har börjat, säger Erik Andersson.

Lång väntan

Många har längtat, såväl politiker som invånare, efter att bygget ska dra igång. Efter att få ta det första simtaget i de nya bassängerna.

Birgitta Kaasik (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden är en av dem. Med spaden i hand lovar hon att stå på exakt den här platsen iförd badkläder när bygget är klart.

– Jag ska simma två gånger i veckan, jag längtar verkligen. Badkläderna är på om två år, det lovar jag.

Beslutet överklagat

Sedan april ligger ett ärende hos förvaltningsrätten gällande rutschkanorna. Eller snarare det faktum att kanorna tagits bort från ritningen. Det har Mitt i berättat om tidigare.

Ärendet handlar om beslutsprocessen där Socialdemokraterna anser att det inte var kommunstyrelsens sak att ta bort rutschkanorna från ritningen, utan ett beslut som borde tagits av kommunfullmäktige.

Inget beslut är än så länge taget i ärendet, men i nuläget arbetar man på enligt plan, säger Erik Andersson.

– Vi har inte hört något från förvaltningsrätten men i vilket fall som helst så behövs det ju en grund, och det är den de börjar med här, säger han.