Första spadtaget för fjärrvärme

Biobränsle ska ge invånarna i Täby värme framöver. Redan till hösten kommer det nya fjärrvärmenätet som byggs i Arninge att tas i bruk.

  • Publicerad 11:14, 28 maj 2012

Förra veckan togs det första spadtaget till det som ska bli ett biobränsleeldat fjärrvärmeverk i Arninge. Det är Eon som äger anläggningen och som nu bygger ett rörnät.

Nätet däremot kommer att ägas av Täby Miljövärme AB, som i sin tur är kommunalägt.

– Nu får vi bort oljepannorna i kommunen. Vi är en av de få kommunerna i Sverige som inte har ett fjärrvärmeverk och vi har även flest skorstenar i hela Sverige, säger CG Boström, vd för Fjärrvärme i Täby AB.

Enligt Eon kommer koldioxidutsläppet att minska med cirka 15 000 ton per år i och med det nya nätet. Även svaveldioxid- och kvävedioxidutsläppet kommer att minska.

– Vi kommer att ersätta många mindre anläggningar mot en anläggning. Det blir alltså en skorsten i stället för flera, säger Anna Nystedt, kommunikationschef vid Eon Värme.

Det första som sker nu är att ledningar från produktionsanläggningen i Hägernäs dras till Arninge och redan till hösten kommer de första kunderna att kopplas in. 2015 ska fjärrvärmen ha dragits från Arninge till centrum.

Målet är att inom 15 år ha kapacitet för 200 gigawattimmar, vilket motsvarar ett års energiförbrukning för cirka 10 000 villor. Då är också ett nytt kraftvärmeverk i Hagby inräknat.

Kraftvärmeverket i Hagby ska nämligen på sikt ersätta verket i Arninge. Med det ska man kunna ta till vara på värmen man får när man producerar el, den så kallade spillvärmen. När byggstart för kraftvärmeverket sker är inte fastställt ännu enligt Eon.

Fakta

Fjärrvärme

Biobränslet kommer från hållbart skogsbruk.

Askan från förbränningen återförs till naturen.

Torv används inte.

Spillvärmen tas om hand.

Solpaneler sätts upp.

Källa: Naturskydds- föreningen

Visa merVisa mindre