Södertörns högskola. Arkivbild. Foto: Mostphotos

Första professorn i romska studier

Södertörns högskola har nu kommit ett steg närmare målet att starta en lärarutbildning i det romska språket romani čhib. Den 1 januari utnämndes Kimmo Granqvist till professor i romska studier.

  • Publicerad 10:28, 17 jan 2017

Han har 20 års erfarenhet av romska studier och har tidigare verkat vid Helsingfors universitet och Forskningscentralen för de inhemska språken. Senast kommer han från två års arbete som forskningsledare vid CBEES, Centre for baltic and east European studies, vid Södertörns högskola. Kimmo Granqvist har också jobbat med utbildning, sysselsättning och social integration av romer.

Den nya professuren är den enda i sitt slag i norra Europa och regeringsuppdraget att starta en lärarutbildning i romani čhib är bara ett av målen. Ett första steg blir att starta upp en språkutbildning.

– Jag är övertygad om att professuren är ett tillfälle för högskolan att lyfta och driva frågor kring romska studier både i Sverige och internationellt. Viktiga delar i mitt uppdrag kommer att vara utveckling och tvärvetenskapligt samarbete inom Södertörns högskola. Jag vill också bygga upp en forskningsmiljö här på Södertörns högskola för att sedan skapa intresse och engagemang för dessa frågor även ute i samhället i stort, säger Kimmo Granqvist i ett pressmeddelande från Södertörns högskola.