Ingela Gardner, fullmäktiges ordförande i Österåker. Foto: Åsa Sommarström

Första mötet med Österåkers nya fullmäktige

I går höll Österåkers nyvalda kommunfullmäktige sitt första sammanträde för mandatperioden 2018-2022. Bland annat valdes ordförande för fullmäktige och gruppledare för de olika partierna.

  • Publicerad 11:51, 23 okt 2018

Precis som föregående mandatperiod kommer Österåkers fullmäktige 2018 – 2022 att ledas av Ingela Gardner (M, med Johan Boström (M) som förste vice ordförande och Margareta Olin (S) som andre vice ordförande. Det beslutade Österåkers nyvalda fullmäktige i går.

Ny gruppledare för SD

Dessutom valdes fullmäktiges valberedning och partiernas gruppledare. Nytt är att Bo Blomgren är gruppledare för Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp – efter Peter Wihlner som tvingades hoppa av SD bara dagar innan valet. MP:s gruppledare blir Jonas Jonsson. Liberalerna är det enda parti som inte utsett gruppledare än.

– Det handlar om att vi väljer det innan, på ett föreningsmöte, men vi har inte hunnit med det än, säger Mathias Lindow (L).

Viktig roll

– Gruppledaren har en viktig uppgift att hålla ihop fullmäktigegruppen och resonera hur vi ska förhålla oss i olika frågor. Det bör vara en person som har erfarenhet av fullmäktigearbetet. Men precis som socialdemokraterna så brukar vi inte välja vårt toppnamn till den uppgiften.

Övriga gruppledare som valdes igår var Michaela Fletcher (M), Rosita Olsson Palmberg (S), Björn Molin (RP), Michaela Haga (C), Francisco Contreras (V) och Arne Ekstrand (KD).

Nästa års skatt

Närmast i Österåkerspolitiken är att förslag till nästa års budget och skattesats snart släpps.

Inför fullmäktiges nästa sammanträde i november ska alliansen som ju vann valet även presentera ett gemensamt program för den kommande mandatperioden. På fullmäktiges möte i december ska de som ska ingå i kommunens olika nämnder och styrelser väljas så att de kan tillträda sina uppdrag vid årsskiftet.

Många nya ansikten i fullmäktige

En koll med kommunen visar att av fullmäktiges 51 ledamöter är elva helt nya. Bland de 30 ersättarna har 19 personer inte tidigare suttit i Österåkers fullmäktige. Flest färskingar har M (som ju har klart flest mandat) och SD, som är relativt nya i Österåkerspolitiken. De två partierna har vardera sju nya ledamöter och ersättare.