Första delen av nya Vasagatan klar – firades med trädplantering

I dag firade Stockholm stad att den första delen av Vasagatans omgörning är klar. Detta skedde med att de första av totalt 67 nya träd planterades. Men i slutet av firandet blev det problem.

  • Publicerad 16:17, 4 dec 2019

StockholmDirekt har flera gånger rapporterat om stadens planer att göra om Vasagatan till en mer välkomnande gata.

Målet är att skapa en levande och trevlig stadsgata. Detta ska bland annat förverkligas genom bredare trottoarer, säkrare cykelbanor, mer sittplatser och totalt 67 nya träd som ska bilda en allé längs gatan.

Här är trafikljuset som förvillar – mitt i City

– Vi omdanar gatan helt och skapar ett mer inbjudande gaturum, säger Gunilla Glantz, chef på Trafikkontoret.

Den första etappen av omgörningen är nu klar. Det firades under onsdagen genom att det första trädet planterades. Därefter hällde politiker, tjänstemän och fastighetsägare från Vasagatan hinkar med biokol runt stammen.

Ny skiss: Så här blir omgjorda Vasagatan

– Det är här stockholmarna flanerar och har sitt offentliga vardagsrum. Det är också platsen som alla som reser till Stockholm ser först. Då ska vi visa upp det bästa vi har och alla ska känna sig välkomnade, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

Strul med bandet

När invigningen avslutades skulle ett stort rött band slitas av trädet gick det dock inte som planerat (se film).

Hela omgörningen av Vasagatan ska vara klart 2022. Då ingår även förbättring av cykelbanorna på Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan.

Stor förändring mitt i City: Biltäta Vasagatan blir gång- och cykelvänlig stadsgata

TRÄDFIRANDE. De första av totalt 67 nya träd har planterats längs Vasagatan. Foto: StockholmDirekt