Upprop. Anne-Kristin Føsker som startat ”Bredsandsuppropet” lämnade under onsdagen över 2 600 namnunderskrifter till kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M). Foto: Fredrik Gustafsson

Försöker "rädda" Bresse med upprop

Över 2 600 Enköpingsbor har skrivit under namninsam­lingen ”Bredsandsuppropet” mot att Bredsands camping & stugby säljs som tomträtt till ett privat företag. – Vi vill att kommunen ska behålla rådigheten över Bred­sand, säger Anne-Kristin Føsker, som startat uppropet.

  • Publicerad 14:39, 8 sep 2021

Om det här genomförs avsäger sig kommunen kontrollen över området i hundra år.

Campingjätten First camp som idag arrenderar och driver Bredsands camping & stugby vill ingå ett tomträttsavtal med Enköpings kommun.Varför? Kortfattat vill First Camp Sverige AB ingå ett tomträttsavtal med kommunen för att sedan kunna pantsätta tomträtten för att möjliggöra investeringar i anläggningen. Och så ser det ut att kunna bli.

Under ett kommunstyrelsesammanträde den 23 mars beslutade KS bland annat att Kommunledningsförvaltningen ska starta en utredning om att bilda ett bolag för att kunna överlåta tomträtten.

Men planerna har stött på patrull. Redan under sammanträdet reserverade sig Anders Wikman (NE), Jesper Englundh (S), Matz Keijser (S), Solweig Sundblad (S), Solweig Eklund (S) och Linda Johansson (S) mot beslutet.

”Kommunen behöver ha möjlighet att styra över tillgänglighet, servicenivå, skötsel och andra aspekter kring detta område, därför yrkar vi avslag på förslaget.” skrev Kenneth Hällbom (MP) i ett särskilt yttrande när beslutet togs.

Ryssbo-bon Anne-Kristin Føsker har startat ”Bredsandsuppropet” på sociala medier. En namninsamling med över 2 600 underskrifter.

– Vi har skrivit under på att vi vill att kommunen ska behålla rådigheten över Bredsand camping & stugby, säger hon och tillägger:

– Om det här genomförs så avsäger sig kommunen kontrollen över det här området i 60 plus 40 år, hundra år. Och om de belånar tomten har kommunen inget inflytande över hur företaget använder pengarna, man kan heller inte avsluta ett tomträttsavtal på samma sätt som man till exempel kan med ett arrendeavtal.

Namninsamlingen lämnades under onsdagen över till kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M).

– Det här ger absolut input till ett framtida beslut. Något annat kan vi inte göra, sade Peter Book efter att han mottagit uppropet med över 2 600 påskrifter.

Ett upprop som alltså vill att kommunen:

... Ska stoppa planerna på att bilda ett nytt bolag för att kunna sälja tomträtten.

... Ska därefter ha kvar den fulla kontrollen av Bredsand camping och stugby, samt att det i budgeten avsätts det som krävs för att göra nödvändig upprustning.

... Tar fram olika alternativ på hur driften ska skötas.

Själva stranden i Bredsand ingår inte i tomten Sedan 2012 har First camp just ett sådant tomträttsavtal med kommunen gällande vandrarhemmet i Bredsand.

Foto: Fredrik Gustafsson

Kommunstyrelsens beslut 2021-03-23

Kommunledningsförvaltningen ska utreda att avsiktsförklaring
daterad 2021-02-19
ersätts med:

Att kommunen bildar det bolag dit tomträttsavtalet överlåtes, samt att bolagsordningen får den utformning där kommunfullmäktiges samtycke krävs för ändring och att en hembudsklasul skrivs in.

Att kommunen behåller minst en aktie i bolaget vid överlåtelse/försäljning av aktier till First Camp Sverige AB.

Visa merVisa mindre

Det här vill Bred­sandsuppropet:

... ska stoppa planerna på att bilda ett nytt bolag för att kunna sälja tomträtten.

... Ska därefter ha kvar den fulla kontrollen av Bredsand camping och stugby, samt att det i budgeten avsätts det som krävs för att göra nödvändig upprustning.

... Tar fram olika alternativ på hur driften ska skötas.

Visa merVisa mindre

Hejdå kommunhuset

Nyheter Nu ska det gamla Kommunhuset på Kungsgatan bort. Rivningen inleds troligtvis i mitten av november.onsdag 27/10 12:37