VISIONEN. Tellus Towers framtid vid Telefonplan har stötts och blötts länge. Foto: SSM fastigheter & Wingårdhs

Förslaget: Tellus Towers skrotas

Stadsbyggnadskontoret presenterar ett nytt förslag för hur det ska byggas vid Telefonplan. Nu ska politikerna avgöra hur staden ska gå vidare.

  • Publicerad 09:19, 17 sep 2020

Tellus Towers framtid vid Telefonplan har varit under lupp de senaste åren. I våras hintade stadsbyggnadskontoret om att de båda tornen, på 78 (237 meter) respektive 58 våningar, kan komma att sänkas.

Stjärnarkitekten kritisk till att skrota Tellus Towers

Det efter bland annat att Swedavia lämnat in en fördjupad utredning som slog fast att tornen kan byggas men att det kommer få stora konsekvenser för flygtrafiken i Stockholm samt en kulturmiljöutredning som bland annat menade att stadens siluett skulle påverkas mycket negativt från flera vyer av bygget.

Nu har stadsbyggnadskontoret landat i hur de anser att staden ska gå vidare:

Tellus Towers stryks från förslaget.

Grupp med höga hus föreslås

I stället vill stadsbyggnadskontoret se "en grupp av höga hus", på 20-30 våningar.

"Att bygga vidare på denna skala och struktur är ett sätt att uppnå de stadskvaliteter som eftersträvas i projektet", skriver stadsbyggnadskontoret.

Enligt stadsbyggnadskontoret baseras förslaget inte på flyget utan framförallt att tornen får en för stor negativ konsekvens på kulturmiljön och stadens siluett samt "på den närmaste omgivningen i form av vind- och mikroklimat".

– Det främsta skälet är att kulturmiljön i innerstan och LM-staden, som båda är riksintressen, påverkas negativt. Därför föreslår vi att skyskraporna utgår. Men det är viktigt att betona att vi i det nya förslaget strävar mot en jämförbar exploateringsgrad, säger Peter Tomtlund, handläggare på stadsbyggnadskontoret.

Färre bostäder

Enligt stadsbyggnadskontoret kan det nya förslaget landa på cirka 1 000 nya bostäder jämfört med 1 500 som planförslaget hade tidigare.

– Det har att göra med att i Tellus Towers planerades väldigt många små lägenheter. Vår bedömning är att om det blir nytt koncept utan skyskraporna så blir det inte lika många små lägenheter.

Har ni meddelat byggbolaget SSM ert förslag och vad fick ni för reaktion?

– Ja. Det här är stadsbyggnadskontorets bedömning och SSM delar nödvändigtvis inte vår syn. Men om nämnden tar beslut att fortsätta på det här förslaget måste SSM rätta sig efter det.

Ni skriver att ni istället vill se "en grupp" av höga hus. Hur många är en grupp?

– Bra fråga. Mellan fem och tio ungefär är väl troligt för att kunna få ut en jämförbar exploateringsgrad. Men nu ska vi ägna de närmaste två åren åt att bearbeta planförslaget.

Ska man tolka det här beskedet som att det inte kan byggas några skyskrapor i Stockholm, då ni i förslaget skriver att Tellus Towers påverkar exempelvis innerstan?

– Nej, så ska man inte tolka det. Vi har bara bedömt planförslaget för den här platsen. Vill man bygga skyskrapor på en annan plats får vi göra en ny bedömning, för det spelar stor roll vilken plats det är. Nu råkar Telefonplan angränsa LM-staden som är riksintresse, säger Peter Tomtlund.

Förslaget landar på politikerna i stadsbyggnadsnämndens bord för beslut den 24 september.

Klubbar politikerna igenom det nya förslaget är tanken att det ska ut på samråd årsskiftet 2021/2022.

StockholmDirekt har sökt stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) som inte vill kommentera hur staden tänker gå vidare innan sammanträdet.

StockholmDirekt söker SSM.

Artikeln uppdateras...

Så var tidigare förslaget för Telefonplan

Tellus Towers med två bostadshus på 78 respektive 58 våningar om cirka 1 200 lägenheter varav 400 stycken hyresrätter, en förskola och verksamheter i bottenvåningen. I ett av tornen föreslås ett hotell med cirka 200 lägenheter. Högst upp i det högre tornet föreslås ett besökscentrum med en bar, restaurang och utsiktsplats. Byggherre är SSM Fastigheter AB.

Två kvarter i östra delen med 320 lägenheter, ett garage för cirka 100 bilar och cykelgarage , en förskola om fyra avdelningar och verksamheter i bottenvåningarna. Kvarteren har två hus på 17 respektive 10 vånignar. Byggherre är Stena Fastigheter.

Förslaget innebär en överdäckning av Telefonplans tunnelbanestation.

Källa: Stockholms stad.

Visa merVisa mindre