Förslaget: Skolbaracker på Källbrinks konstgräs

Utsäljeskolan ska rivas för att ersättas med en ny större skolbyggnad samtidigt som det råder akut brist på skolplatser i centrala Huddinge. Kommunstyrelsen föreslår nu att utrymma skolan till baracker på Källbrinks IP.

  • Publicerad 12:05, 11 sep 2019

Mellersta Huddinge (Snättringe, Fullersta, Stuvsta, Sjödalen, Högmora, Gladö och Lissma) har i dag ett underskott på 645 skolplatser. Det är när man räknar med 30 elever per klass i befintliga skollokaler. Kommunens vilja är att ha 27 elever per klass.

– Vi är i stort behov av platser, särskilt i centrala Huddinge. Vi har haft stora förseningar i flera skolprojekt i området, bland annat utbyggnaden av Långsjöskolan som har överklagats i flera omgångar, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Baracker för 690 elever

Mitt i detta ska Utsäljeskolan, som i dag har 550 elever, rivas för att istället bygga en ny större skola på samma plats. När beslutet fattades innan sommaren var målet att starta rivningen våren 2020, men det är inte troligt att det kommer gå så snabbt. Beslutet har nämligen överklagats av grannar till skolan.

Till dess att de nya skolorna och utbyggnaderna står klara krävs akuta åtgärder.

– En del elever får gå i skolor i närheten av centrala Huddinge, andra väljer privata alternativ. Tyvärr betyder situationen att vi har väldigt högt intag på våra skolor, säger Malin Danielsson.

För att lindra situationen vill kommunstyrelsen bygga tillfälliga skolpaviljonger på Källbrinks IP och utanför Huddingegymnasiet. De nya barackerna ska ha plats för 660 grundskoleelever och 30 grundsärskolelever på varje plats, alltså totalt 1380 platser.

Långt till skolan

Elise Bolin går i sexan i Utsäljeskolan och ska byta skola efter läsårets slut.

– Vi har väntat väldigt länga på att de ska börja bygga. De sa att det skulle göras när jag gick i typ tvåan–trean, säger hon.

Hon bor egentligen närmre Segeltorpsskolan, men blev på grund av platsbristen placerad i Utsälje. Nu går även hennes lillasyster i Utsäljeskolan.

– Utsälje är jättebra, men det är långt. Och nu blir det ännu längre, säger pappa Mikael Olsson.

Långt hemifrån. Elise Bolin bor 800 meter från Segeltorpsskolan men kom istället in på Utsäljeskolan. Här med pappa Mikael Olsson. Foto: Claudio Britos

Barackerna på Källbrinks IP kommer att vara dedikerade till Utsäljeskolans utrymda elever. Tanken är att de ska ställas på de befintliga 5- och 7-spelsplanerna med konstgräs. För att kompensera de idrottsföreningar som förlorar sina fotbollsplaner ska två äldre 5- och 7-spelsplaner intill rustas upp.

Föreningar oense om skolbaracker på Källbrink

– Vi har hittat en lösning som funkar för både dem och oss. Dels rustar vi upp de planer som inte används så mycket i dag och dels kommer föreningarna kunna använda skolans lokaler för till exempel tränarutbildningar och liknande, säger Malin Danielsson.

Utbyggnaden av Tomtbergaskolan och Stensängsskolan kommer inom ett par år ge fler skolplatser och desto fler planer på utbyggnader och nybyggnationer finns i pipen. När allt det är klart kommer situationen att bli bättre, tror Malin Danielsson.

– Det kommer se ljusare ut om ett par år, säger hon.

Den 30 september ska kommunfullmäktige fatta beslut om de nya skolbarackerna.

Nya skolpaviljonger

Källbrinks IP:

Paviljonger i tre våningar med plats för 660 grundskoleelever och 30 grundsärskoleelever.

11 kvadratmeter per elev.

Komplett med NO-salar och eget kök.

Investeringskostnad: 83 miljoner

Driftkostnad: 45,4 miljoner per år

Huddingegymnasiet:

Paviljonger i tre våningar med plats för 660 grundskoleelever och 30 grundsärskoleelever.

11 kvadratmeter per elev.

Kök och NO-salar samordnas med Huddingegymnasiet.

Investeringskostnad: 80 miljoner

Driftkostnad: 22 miljoner per år

Visa merVisa mindre