Årsta sjukhem, som i dagsläget står på platsen, är i dåligt skick och därför vill man bygga nytt. Foto: Mostphotos

Förslaget: Riv Årsta sjukhem och bygg 100 bostäder

Micasa vill riva Årsta sjukhem och bygga nytt. Förutom ett nytt vårdboende föreslås det nu också att 100 bostäder ska byggas. Den 14 november tas ärendet upp i exploateringsnämnden.

  • Publicerad 10:00, 11 nov 2019

Att Micasa vill riva Årsta sjukhem och bygga nytt, har stått klart sedan 2017. Det ursprungliga förslaget har nu justerats.

Stadsdelen har utrett förslaget tillsammans med Micasa och kommit fram till att en förskola, som tidigare föreslogs skulle byggas på platsen – inte kan byggas. Detta på grund av att det inte skulle gå att skapa en tillräckligt bra utegård.

Nu föreslås det istället att den planerade förskolan ska ersättas med ännu fler bostäder.

Förskola ersätts med bostäder

I augusti i år markanvisades Micasa till att få bygga ett vård- och omsorgsboende för hysa 72 personer, och 60 seniorlägenheter. Nu vill Micasa ansöka om tillägg till markanvisning, för att bygga ytterligare 40 lägenheter. De bostäderna ska byggas istället för den planerade förskolan.

Planerad byggstart är 2020, och första inflytt väntas ske 2022.

Ärendet ska upp i exploateringsnämnden den 14 november.

Årsta sjukhem har varit i Micasas ägo sedan 2004, och har under åren konstaterats vara i dåligt skick.