Norra Danviksbron sjunger på sista versen och ska nu totalrenoveras, enligt förslag från Region Stockholm och Stockholms stad. Foto: Mostphotos

Förslaget: Norra Danviksbron totalrenoveras

Norra Danviksbron ser ut att klara sig undan rivning. Enligt ett nytt förslag ska bron i stället totalrenoveras. På så sätt kan dess livslängd förlängas med 60 år.

  • Publicerad 06:00, 10 dec 2019

Norra Danviksbron, som delas mellan bilarna och Saltsjöbanan, öppnade för trafik 1921. Nästan hundra år senare är bron sliten och anses ha nått sin tekniska livslängd.

Två åtgärder har tidigare varit på tapeten: en varsam renovering av nuvarande bron, eller att riva den och bygga en helt ny.

Högt kulturhistoriskt värde

2016 startade planeringen för det senare alternativet. Men ett utlåtande från Stockholms stadsmuseum 2018 komplicerade saken. Muséet vill att bron bevaras på grund av sitt stora kulturhistoriska värde.

Bron från 1921 anses ha ett högt kulturhistoriskt värde. Foto: Most photos

Tredje alternativ lanseras

Därefter har frågan utretts på nytt. Nu har styrgruppen, med representanter från Stockholms stad och Region Stockholm, landat i ett tredje alternativ: totalrenovering.

Det skulle innebära att brons gestaltning bevaras, samtidigt som brons livslängd förlängs med cirka 60 år. Det är dubbelt så länge som vid en mer begränsad renovering.

Det anses också gå snabbare att renovera än att bygga en helt ny bro.

Trafiken leds om till södra bron

Rent praktiskt innebär en totalrenovering att bron byggs om med moderna metoder och att skadat stål och betong byts ut.

Byggstart blir enligt tidplan i slutet av år 2023 och renoveringen väntas pågå i 2-2,5 år. Under den tiden ska biltrafiken ledas om till den södra bron – något som lär påverka trafiken till och från Nacka och Värmdö rejält.

Nödvändigt för tågtrafiken

Samtidigt är trafiken beroende av att något görs åt bron. År 2026 är det tänkt att Saltsjöbanan åter ska kunna gå mellan Henriksdal och Slussen. Om renoveringen inte är gjord till dess, kommer tågen även fortsättningsvis tvingas vända i Henriksdal på grund av brons dåliga skick.

Förslaget ska upp till beslut på trafiknämnden i Stockholms stad den här veckan och på Region Stockholms trafiknämnd i nästa vecka. Kostnaden för renoveringen är beräknad till 450 miljoner kronor, där Stockholms stad ska stå för 260 miljoner och Region Stockholm för 190 miljoner.