Kan försvinna. Högbyskolan rivs och ersätts inte med någon nybyggd lokal, om barn- och ungdomsförvaltningens förslag får gehör hos politikerna. Foto: Google/Mostphotos

Förslaget: Lägg ner Högbyskolan

Barn- och ungdomsförvaltningen vill att Berghemskolans och Högbyskolans slitna lokaler rivs – och att Högbyskolan läggs ner helt. Men om förslaget blir verklighet dröjer det flera år innan husen ryker.

  • Publicerad 15:49, 16 sep 2020

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att de två skolornas lokaler är på väg att passera sina tekniska livstider. Därmed krävs renovering, eller rivning.

Den sistnämnda lösningen faller barn- och ungdomsförvaltningen mest i smaken. De föreslår att båda skolorna jämnas med marken, och att endast Berghemskolans lokaler återuppbyggs. Eleverna på den skolan kommer i så fall att få vistas i provisoriska lokaler.

Högbyskolan då?

"Barn- och ungdomsförvaltningen gör bedömningen att det inte är motiverat utifrån ett kapacitet- eller pedagogiskt perspektiv att ersätta lokalerna på Högbyskolan", står det i rapporten där ärendet beskrivs.

I stället rekommenderar ovan nämnda förvaltning att eleverna som annars skulle gå på Högbyskolan i stället erbjuds utbildning på Fastebolskolan eller andra skolor i Viksjö.

"Riktigt illa"

Frågan tas upp i barn- och ungdomsnämnden den 24 september. Hur det borgerliga styret tänker rösta är än så länge oklart.

– Vi har inte kommit så långt i processen, jag måste prata med de politiska ledamöterna i Alliansgruppen. Men bara för att det kommit tjänstebeskrivelser behöver det inte betyda att det är så det blir, säger nämndens ordförande Nikoletta Jozsa (L).

Om förslaget får tummen upp berör det inte de elever som går på skolorna i dag, enligt Jozsa. Då väntar nämligen en utfasning på tre, fyra år innan skolorna rivs, säger hon:

– Alla elever som går där i dag kommer att gå kvar.

Oppositionsborgarrådet Eva Ullberg (S) hälsar att Socialdemokraterna inte vill se någon skolnedläggning och att de tänker säga nej till de delarna av förslaget.

– Högbyskolan är en av våra mest omtyckta skolor och med ett unikt bra läge för sina elever, säger hon.

Ullberg är också kritisk mot att ingen barnkonsekvensanalys eller dialog med berörda föräldrar har föregått det kommande nämndbeslutet:

– Det är faktiskt riktigt illa att Alliansen släpper igenom det här ärendet utan att det har skett. Så får det inte gå till om en skola ska läggas ner i Järfälla.

Nikoletta Jozsa bemöter kritiken med att "det är S och oppositionens roll att kritisera".

– Vi inom Alliansen litar på att våra experter tar fram ärenden som måste behandlas. Utifrån att de här två skolorna är uttjänta måste något göras, säger hon.

Om skolorna

På Berghemskolan går elever i klasserna F–6. I höst väntas cirka 350 elever vara inskrivna på skolan. Cirka 50 av dessa kommer tillfälligt att gå i lokaler på Vattmyraskola på grund av omgörningen av stadieindelningen, där årskurs 6 från och med i höst ingår i mellanstadiet.

Högbyskolan är kommunens sista kvarvarande F–3-skola. Där gick 108 elever läsåret 2019–2020.

Eftersom det finns fler skolplatser än antal elever i Viksjö anser barn- och ungdomsförvaltningen att det inte finns någon anledning att "vidhålla skolkapaciteten i Viksjö genom att renovera Högbyskolan". Därav nedläggningen. Skulle platsbehovet öka på sikt föreslås i stället en utbyggnad av Fastebolskolan.

Källa: Barn- och ungdomsförvaltningen

Visa merVisa mindre