Roger & Tiani. När Roger är ute med Tiani är det många som frågar honom vart båten ligger. Foto: Sacharias Källdén

Förslaget: Kör pendelbåt till Vårby udde

I Region Stockholms senaste sjötrafikutredning pekas Huddinge ut som intressant för en ny pendelbåtlinje. Vårby udde skulle vara kajplatsen, svarar kommunen.

  • Publicerad 11:50, 25 sep 2020

En SL-båt från Vårby brygga har varit en vision för många Huddingebor under längre tid, men en utredning både lyfte och slog ned frågan 2019. Nu tar Region Stockholm upp saken i en färsk utredning, där sträckan Botkyrka–Huddinge–Ekerö pekas ut som intressant.

I ett långsiktigt perspektiv kan linjen vara värd att kika på av flera skäl, konstateras det i utredningen. Bland annat för att nya stadsdelar är på väg att ta form invid vattnet.

– Den här linjen är en utveckling av idén 2019 om att skapa en tvärförbindelse. Det är inte omedelbart aktuellt, men intressant, säger skärgårdsregionrådet Gustav Hemming (C).

Enligt utredningen är det också tänkbart att pendelbåten skulle gå vidare mot centrala Stockholm längs Mälarstranden. Den kunde kopplas ihop med dagens linje 89, och en föreslagen pendelbåtlinje mellan Hägersten och norra Ulvsunda.

"Jag skriver under"

Vårbybon Wasfi Mayi, som påtar i sin kolonilott intill Vårby brygga, skulle önska att det kunde bli verkligt men är inte riktigt redo att tro det.

– Jag skulle tycka det var jättebra om det blir så, men om det blir verklighet vet jag inte. Att kunna ta båten här direkt till Stockholm eller Ekerö, istället för till Slussen först, det skulle vara jättebra, säger han.

Och lika tveksamma men positiva är Birgitta och Leif Beckman, som bott i Vårby sedan 1972.

– Det skulle vi nog använda. Skulle det vara så så skulle jag skriva under. Men om det blir av under vår livstid känns väl oklart, säger Birgitta.

Uppmanar till samarbete

Gustav Hemming menar att förslaget inte utreds djupare i dagsläget, men kan bli aktuellt framöver om kommunerna tar egna initiativ.

Leif och Birgitta Beckman tycker inte att en båt är någon dum idé. Foto: Sacharias Källdén

Foto: Sacharias Källdén

– Min uppmaning till kommunerna är att studera idéerna. Gå ihop och se vilka nyttor en pendelbåtlinje kan innebära. Ta med det till regionen, säger han.

– Jag vet att det finns politiker i både Huddinge och Botkyrka som vill ha en pendelbåt, och i slutänden krävs ett förarbete från kommunen för att vi ska göra satsningar.

Huddinge kommun har svarat jakande på regionens förslag, och pekat ut det knoppande Vårby udde som den givna kajplatsen.

– När vi bygger en ny marin stadsdel vore det självklart fantastiskt, logiskt och kul att ha en pendelbåtförbindelse där, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M), och fortsätter:

– Vad jag förstått skulle det vara en längre resväg, men det kan samtidigt vara en avlastning för kollektivtrafik och vägar om en del resenärer väljer den vägen. Vi vet sedan tidigare att frågan inte är så enkel.

Dronjak menar att en båt skulle göra Vårby mer tillgängligt, och på så sätt kunna innebära nya möjligheter. För boende som önskar sig en båt tipsar Gustav Hemming om kraften i ett välformulerat argument.

– Försök att hjälpa till med att få fram konkreta förslag. Mitt tips till de boende som vill ha en båt är att prata med kommunpolitikerna. När goda idéer är väl förankrade i kommunen, då kan det börja hända saker.

Foto: Sacharias Källdén

Sjötrafikutredningen 2020 del 1

Sträckan Botkyrka–Huddinge–Ekerö har pekats ut som en framtida linje som kan bli aktuell för ny sjötrafik, i Region Stockholms senaste sjötrafikutredning.

Ett skäl till intresset är att nya stadsdelar växer fram vid vattnet i kommunerna, såsom Vårby udde i Huddinge. Ett annat är att Förbifart Stockholm kan innebära att vägfärjan vid Slagsta upphör.

Enligt utredningen kan trafiken också dras vidare mot centrala Stockholm längs Mälarstranden, och i delar kopplas ihop med dagens linje 89 samt en föreslagen linje mellan Hägersten och Norra Ulvsunda.

Visa merVisa mindre