Förändringar. Stadsbyggnadskontoret föreslår att de öppna men kringbyggda kvarteren på Nytorps gärde, närmast Åstorpsringen och Fyrskeppsvägen, förändras till sin form. Foto: Stockholm stad

Förslaget: Hus vid Nytorps gärde förändras

Planerna för Nytorps gärde ändras i ett förslag som stadens politiker ska ta ställning till. Några av husen kan få andra former.

  • Publicerad 18:17, 13 apr 2022

Vid Nytorps gärde planeras för 650 bostäder, idrottshall, förskolor, närservice och olika utomhusaktiviteter.

Efter att ha tagit del av 524 yttranden från både remissinstanser och privatpersoner under samrådet öppnar stadsbyggnadskontoret för förändringar när det gäller några av husen.

En våning lägre

För huset som enligt dagens planer infogas i dagens bebyggelse i Kärrtorp på Åstorpsringen föreslår kontoret en våning mindre.

– För att bättre ansluta till bebyggelsens typologi i Kärrtorp, säger stadsplaneraren Sandra Öhrström.

Men kontorets förslag innebär även förändringar för kvarteret intill busshållsplatsen på Åstorpsringen närmast Dalens sjukhus. Och även för kvarteret närmast Fyrskeppsvägen i Kärrtorp.

– Vi föreslår att även de i sin form på ett bättre sätt ska anknyta till dagens bebyggelse, säger Sandra Öhrström.

Anpassa för siktlinjer

Hur det ska gå till finns inte preciserat i förslaget som politikerna i stadsbyggnadsnämnden ska ta ställning till. I stället är det grovhuggna riktlinjer för arbetet framåt med Nytorps gärde.

I förslaget talar kontoret om en anpassning till områdets "kulturmiljövärden, stråk, siktlinjer, byggnadstypologier och för att stärka kopplingen mellan Dalen och Nytorps gärde".

Innebär förändringarna färre bostäder?

– Vi hoppas kunna hålla fast vid antalet bostäder, men tänker inte gå upp i höjd någonstans. Men antalet lägenheter kan gå upp och ned under processen, också beroende på vad som efterfrågas på marknaden, säger Sandra Öhrström.

Politikerna väntades fatta beslut kring projektets riktlinjer i slutet av mars, men beslutet sköts upp.

"Vi hade flera ärenden på nämnden och just detta bordlades för att vi behövde titta vidare på detaljerna", skriver Olle Bring, pressekreterare för stadsbyggnadsnämndens ordförande Joakim Larsson (M).

Protestgruppen: Bygg inte bort naturen

”Stockholm är inte ett museum”

Andra nya förslag för Nytorps gärde

– Garagen sänks ned helt under mark.

– Utreda möjligheter för nya aktiviteter på Nytorps gärde.

– Göra artinventering och vid behov artskyddsutredning.

– Fortsatta studier av risken för översvämningar vid tre befintliga hus.

– Se över behovet av förskoleplatser.

– Fler förslag finns i handlingarna politkerna tittar på.

Källa: Stadsbyggnadskontoret

Visa merVisa mindre

Parktorget. I det fortsatta arbetet ska staden titta på möjliga nya aktiviteter vid Nytorps gärde. Foto: Landskapslaget