Södertäljevägens utveckling har diskuterats länge. Foto: Mia Dahlgren

Förslaget: Gör Södertäljevägen till urban miljö

Södertäljevägens utveckling har länge diskuterats. Nu kommer förslaget att göra motorleden mer urban, bland annat genom att plantera träd och göra mer lättillgängliga överfarter.

  • Publicerad 11:55, 5 nov 2018

Exploateringskontoret har fått i uppdrag att påbörja planeringsarbetet med att utveckla Södertäljevägen. Mitt i har tidigare berättat om att staden länge haft planer för att förändra Södertäljevägen.

Nu föreslår exploateringskontoret att det ska bli enklare att ta sig över motorvägen och på så sätt binda ihop hela Liljeholmen och stadsdelen med innerstaden.

Stadens vision är att att ”låta innerstaden ta språnget över Årstaviken”.

Ärendet ska tas upp på exploateringsnämndens nästa möte den 15 november.

Kan kosta 300 miljoner

Inför beslutet föreslår exploateringskontoret att nämnden ska godkänna projektplanen och att kontoret ska få utreda förutsättningarna för projektet. Flera tusen bostäder kan byggas.

”En förutsättning för att skapa attraktion i den nya stadsdelen är ombyggande av Södertäljevägen. Dagens motorväg, med höga hastigheter och rampsystem, måste ersättas av ett gaturum som gör det möjligt att på ett lättfattligt sätt ta sig in i stadsdelen och tvärs Södertäljevägen”, skriver tjänstemännen.

Exploateringskontoret är positiv till projektet, men nämner också att det finns en hel del utmaningar. Bland annat måste Liljeholmsbron renoveras eller byggas om och flera detaljplaner behövs. Exploateringskontoret bedömer att projektet kommer att kosta 300 miljoner.