Lokaleffektivisera? Eleverna kan få trycka ihop sig för att göra plats för Garnstugans förskola.

Förslaget: Gör plats för en till förskola i Karbyskolan

I december 2020 blir den ideellt drivna förskolan Garnstugan av med sina nuvarande lokaler i Brottby. Nu vill kommunstyrelsen att den ska få flytta in i Karbyskolan.

  • Publicerad 11:29, 26 jun 2019

Förskolan och personalkooperativet Garnstugan har 29 förskolebarn och håller idag hus i Össeby församlings lokaler i Brottby. Men inom kort går kontraktet om lokalen ut och Garnstugan måste flytta ut i december 2020.

Kommunen jobbar nu med att hitta en annan lokal för Garnstugan, och förslaget som är på tapeten är att låta förskolan flytta in i Karbyskolan, något man redan avsatt 15 miljoner kronor för i kommunplanen.

Förslaget är att bygga om bottenvåningen på Karbyskolans E-hus, där det idag finns två klassrum och grupprum för högstadiet samt Brottby förskola. Garnstugan skulle då dela våningen med Brottby förskola och högstadiets lokaler där försvinna.

– Det är inte så många elever på högstadiet i Karby så de får plats i sina befintliga klassrum, förklarar Lisa Dahlman, samordnare för etablering och marknad på barn- och ungdomsförvaltningen.

Man vill även bygga till en förskolegård i anslutning till byggnaden.

Förslaget har varit uppe i barn- och ungdomsnämnden, kommunstyrelsen och även i kommunfullmäktige nu den 17 juni – där förslaget återremitterades efter motstånd från oppositionen. S, som fick medhåll från MP och SD, ansåg att det inte fanns tillräckligt beslutsunderlag.

– Innan man beslutar att bygga bort en del av högstadiet så måste man titta på alla delar, säger Jaana Tilles (S).

Johan Skog (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, håller inte med om att beslutsunderlaget är bristfälligt.

– Vi från majoriteten anser att handlingarna är fullt tillräckliga för att gå vidare i frågan. Om Garnstugan måste avveckla sin verksamhet får vi ont om förskoleplatser i området, säger han.

Frågan ska upp igen på ett extra insatt kommunfullmäktige den 27 juni.