Både ett medborgarförslag och en motion har lagts om att bygga en bastu vid Maden. På bild syns bastuflotten i Tanto. Foto: Rebecka Uhlin/Andreas Jennische

Förslaget: Bygg en bastu i Tullinge

Bygg en bastu nedanför tennisbanorna vid Maden. Den idén läggs fram både i ett medborgarförslag och en motion från Tullingepartiet. Men kommunen menar att dagvattenparken har ett känsligt djur- och växtliv och inte lämpar sig för bastubadare.

  • Publicerad 15:55, 26 jan 2018

Det är en dagvattenpark, inte en avloppsanläggning

En bastu nere vid dagvattenparken Maden vore ett fantastiskt lyft för Tullinge och en bra mötesplat, enligt medborgarförslaget från en Tullingebo, som inspirerats av bastuflotten i Tanto på Södermalm.

Det tycker också Anders Thorén, gruppledare för Tullingepartiet, som lagt en motion till kommunfullmäktige om frågan.

– Det här har kommit upp i medborgarförslag flera gånger. Man skulle kunna bygga den närmast vassen nedanför Tullinge Tennis banor. Sen bygger man en pålad brygga ut i vattnet så att man kan doppa sig, säger Anders Thorén.

Tumme upp för bastu vid Sätrabadet

Hans tanke är att de två föreningarna som håller till vid Maden, Tullinge Tennis eller kanotklubben skulle kunna sköta bastun.

Men både medborgarförslaget och motionen har fått avslag. "Området Maden är en känslig miljö och som utvecklats för att värna djurliv och natur samt ha en aktiv roll i att rena vatten, dvs dagvattendammen. Detta innebär att området inte lämpar sig för bad och därför kan inte en bastuflotte läggas här", skriver kultur- och fritidsförvaltningen i ett svar.

Struntprat, menar Anders Thorén.

– Folk badar ju vid kanotklubben redan idag. Det är en dagvattenpark, inte en avloppsanläggning. Jag tror att det är en ursäkt helt enkelt, säger Thorén som menar att Maden är en bra avskild plats där bastubadare inte riskerar att störa.

Kultur- och fritidsförvaltningen skriver som svar på medborgarförslaget att de gärna fortsätter dialogen om att bygga en bastu på en annan plats.