INGÅNGSORD. M och TUP vill bredda Hågelbyleden. Foto: Johannes Liljeson

Förslaget: Bredda Hågelbyleden

Hågelbyleden borde breddas så att hela vägen blir tvåfilig i båda riktningarna. Det tycker Moderaterna i Botkyrka och Tullingepartiet, som i veckan presenterade ett gemensamt förslag för åtgärder längs med leden.

  • Publicerad 12:09, 17 apr 2020

Det är Boban Pejcic (M) och Christian Wagner (TuP) som gemensamt författat förslaget:

"Situationen är ohållbar och vi kan inte vänta på att de stora fleråriga vägprojekten först ska bli genomförda innan Hågelbyleden får den förändring som behövs", skriver de.

Vägprojekten som de hänvisar till är den långsiktiga planen att dra om Hågelbyleden sydväst om Eriksberg med en ny trafikplats med på och avfarter till E4/E20 vid Botkyrka kyrka. Längs med den nuvarande leden planerar man att bygga bostäder. Arbetet är en del av Södra Porten, som kommunen bygger tillsammans med Skanska genom bolaget Södra Porten AB.

Vad är det för stenöken vid Hågelbyleden?

Men partiföreträdarna som presenterat förslaget om breddning anser att man inte har råd att vänta till dess att den nya leden är färdig.

"Konstanta bilköer"

"En anledning till att agera nu är att situationen kan liknas vid en smal flaskhals med konstanta bilköer som bromsar trafikflödet. Detta problem kommer vara bestående även efter utvecklingen av Förbifart Hågelby", skriver de och syftar då på planerna att dra om Hågelbyleden.

De menar också att om trafikflödet bromsar in på leden, som enda väg som binder samman Botkyrkas norra och södra delar, och att det riskerar att försvåra räddningspersonal.

"Dessutom ligger Botkyrkas brandstation i mitten av leden", skriver de.

POLITIKER. Christian Wagner (TUP), 2:a vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Foto: Mikael Bodner

POLITIKER. Boban Pejcic (M), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. Foto: Tobias Fischer