STARKT ENGAGEMANG. Förslaget att lägga ner den kommunala hemtjänsten har väckt starka reaktioner. En namninsamling och en Facebookgrupp har startats. Foto: Most photos

Förslaget att lägga ner hemtjänsten får skarp kritik

Förslaget att lägga ner den kommunala hemtjänsten slog ner som en bomb i fredags eftermiddag. Det får stark kritik från såväl facket som oppositionen och en namninsamling har startats.

  • Publicerad 15:44, 16 nov 2020

Förslaget att lägga ner den kommunala hemtjänsten slog ner som en bomb i fredags eftermiddag.

Mitt i Huddinges artikel har väckte starka reaktioner på sociala medier. Fackförbundet Kommunal har startat en namninsamling som på måndagen fått in över 1 400 underskrifter och har startat en Facebookgrupp med nästan 900 medlemmar.

I dag har 750 äldre kommunal hemtjänst i kommunen. Dessutom är 158 personer anställda inom den kommunala hemtjänsten. Majoriteten av dem kommer att förlora jobbet.

– Det är en julklapp som våra medlemmar inte vill ha, säger Lennart Eriksson, ordförande för Kommunal i Huddinge.

Huddinge lägger ner kommunala hemtjänsten

"Kommunen har planeringsansvar"

Han är också oroad över hur det ska påverka de äldre.

– Kommunen har planeringsansvar för hemtjänsten. Om de privata företagen väljer att dra sig ur av olika skäl – vilket har hänt tidigare – har kommunen sett till att kunderna får fortsatt hemtjänst. Det ansvaret kan man inte föra över på de privata utförarna, säger Lennart Eriksson.

Karl Henriksson (KD), ordförande i vård- och omsorgsnämnden motiverade förslaget med att verksamheten gått back med totalt 150 miljoner kronor under flera års tid och att bedömningen är att det inte går att få en ekonomi i balans i närtid. Något som Lennart Eriksson ifrågasätter.

– Vi har varit i kontakt med fyra enhetschefer som bedömer att de kommer att ha en budget i balans för 2021. Men tjänsteutlåtandet skrevs innan de gjort den bedömningen. Huddinge har tidigare haft en av de lägsta ersättningsnivåerna i länet, säger han.

Kritik från oppositionen

Den kommunala hemtjänsten har bara haft 51 procent av tiden hos kund, vilket anges som ett skäl till varför ekonomin inte gått ihop.

Varför är det så?

– Den kommunala hemtjänsten har fler larmkunder, vilket gör att man måste ha personal som är beredd att gå på larm. Den lägger också mer tid på personalmöten och kompetensutveckling jämfört med de privata företagen, säger Lennart Eriksson.

Oppositionen är också mycket kritisk till förslaget.

– Den moderatledda koalitionen sätter sin privatiseringsagenda före de äldres behov av en trygg och säker vård och omsorg. De sänker skatten för motsvarande 27 miljoner kronor samtidigt som de lägger ner den kommunala hemtjänsten för att spara pengar, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd. 

Hon fortsätter:

– Allt detta mitt under en brinnande pandemi när det istället behövs mer resurser, goda anställningsvillkor, bra rutiner, kunskap och ordning och reda i äldreomsorgen. Moderaterna bedriver en ansvarslös politik och det här bevisar det.