Förslaget: 100 nya hyresrätter i Älvsjö

100 nya hyresrätter ska byggas längs Älvsjövägen. Det förväntas Expolateringsnämnden bestluta nästa vecka.

  • Publicerad 10:59, 8 okt 2018

Exploateringskontoret vill ge Familjebostäder en markanvisning längs Älvsjövägen för att bygga 100 nya hyresrätter. Hyresrätterna planeras på parkeringsplatsen bakom pizzeria Älvgården och Älvsjö konditori och bageri. Hyresrätterna skulle kunna stå färdiga redan två år efter att detaljplanen vunnit laga kraft och utgifterna för staden skulle inte behöva bli mer än 3,3 miljoner kronor, enligt exploateringskontoret.

Beslutet om att ge markanvisning till Familjebostäder fattas i exploateringsnämnden den 18 oktober.