Förslag: TYBO köper mark i Strand

Tyresö Bostäder vill köpa mark i Strand av Tyresö kommun. Frågan ska upp politiskt på tisdag.

  • Publicerad 16:29, 5 nov 2018

Tyresö Bostäder  (TYBO) vill bygga hyresrätter på en i dag obebyggd tomt i Strand, som ägs av Tyresö kommun. Politikerna i kommunstyrelsen ska i morgon, tisdag, ta beslut om markköpet. Förslaget är det kommunala bostadsbolaget ska få köpa den för 8,5 miljoner kronor.

Tyresö Bostäder äger i dag de flesta fastigheter i det område som föreslås bli bebyggt med 160 hyresrätter.

Ingen detaljplan klubbad

För fem år sedan fick stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan för området som ligger vid Maria Sofias väg. Detaljplanen var ute på samråd för två år sedan. Sedan dess har inte mycket hänt.

”Planarbetet har pausats för att lägga resurser på andra projekt till exempel Temyntan”, står det i tjänsteskrivelsen.