Hundar kan tillåtas på platser som hittills varit förbjuden mark för husdjuren Foto: Mostphotos

Förslag tillåta hundar på lek- och badplatser

Hundar kan tillåtas på lekplatser i Nacka, och även på badplatser vissa tider på året. Förslaget möts med skepsis. Politikerna vill veta varför hundar ska tillåtas på platser som hittills varit förbjuden mark för husdjuren.

  • Publicerad 15:44, 22 aug 2018

Det är natur- och trafiknämnden Nacka som lagt förslagen, i en uppdaterad version av kommunens lokala ordningsföreskrifter.

Tidigare har det stått skrivet att hundar inte får vistas på allmän lekplats eller på allmän badplats.

Lekplatser strukits

I nya förslaget har texten om allmän lekplats strukits. När det gäller badplatser står att hundar inte får vistas på kommunala badplatser mellan den 1 juni och 1 september.

Liksom tidigare görs undantag för hund i polistjänst, ledarhund för synskadade, service- och signalhund för personer med funktionsnedsättning.

Skickar tillbaka förslaget

Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott, som behandlade förslaget på sitt sammanträde den 14 augusti, är inte nöjda med ändringarna. De har beslutat att skicka tillbaka förslaget till nämnden för att få ett klargörande hur nämnden resonerat när den vill tillåta hundar på lekplatser och badplatser, och vilken skillnad nämnden gör mellan kommunala och allmänna badplatser.

Gunilla Grudevall–Steen (L), ordförande i natur- och trafiknämnden, säger att nämnden ännu inte fått tillbaka ärendet på sitt bord och därför inte kan ge några kommentarer.

Kommunfullmäktige ska senare besluta om de nya ordningsföreskrifterna.