Känner du igen platsen? Så här såg det ut på station Slussen 1933. Foto: Stockholmskällan 1933

Förslag: Sälj Stadsmuseets gamla Stockholmsbilder

Låt allmänheten köpa hem foton från forna tiders Stockholm. Det föreslår Liberalerna inför nästa års återöppnande av Stadsmuseet.

  • Publicerad 13:56, 10 okt 2017

På tisdag lägger liberalerna in en skrivelse till kulturnämnden med rubriken "Tillgängliggör stockholmarnas bildskatt."

– Det handlar om att det på Stadsmuseet finns en fin samling av gamla fotografier som sträcker sig till 1800-talets Stockholm och framåt. Det är en bildskatt som vi vill att stockholmarna ska kunna köpa med sig hem i form av reproduktioner. Vi tänker att det skulle kunna ge ett mervärde och så att säga förlänga museibesöket, säger Rasmus Jonlund (L), kulturnämndens och kulturmiljöutskottets vice ordförande.

BILDQUIZ: Hur bra kan du ditt gamla Stockholm?

Stadsmuseet är för närvarande stängt för ombyggnad. Rasmus Jonlunds förhoppning är att museet när det öppnar igen den 1 november 2018 även rymmer en attraktiv museibutik.

– Jag tror att det kan öka intresset för det historiska Stockholm. Det är även någonting som skulle ge extra intäkter som kan användas till att ha ännu bättre verksamheter.