Brädgårdsvägen, Årvägen, Tappsunds allé, Eldaregränd, Styrmansgränd, Jungmansgränd och Utkiksgränd. Det är förslaget på vad de nya gatorna vid Ekerö strand ska heta när området är färdigbyggt.

När kultur- och fritidsnämnden sammanträdde den 9 november så gillades förslaget.

– Vi var en enad nämnd som tyckte att det var bra namn som hade fina kopplingar till området, säger Helena Butén Langlet (M), ordförande i nämnden.

Utöver sjöfarten som återspeglas i många av namnen, så ska Brädgårdsvägen koppla an till det sågverk som tidigare låg i områdets norra del. Och Årvägen är inte en åra att ro med, utan namnet på en gammal gård.

– Det har legat en gård i området runt parfymfabrikens som hette Åhrs gård. Så det nya vägnamnet blir en koppling till den, säger Helena Butén Langlet.

Nämnden tycker till

Det slutgiltiga beslutet om vägnamnen ligger dock inte i kultur- och fritidsnämnden utan i kommunstyrelsens arbetsutskott. Och för bara några år sedan var kultur-och fritidsnämnden inte heller med och tyckte till om besluten om vägnamn.

– Det ansågs vara enbart en stadsplaneringsfråga. Men nu har vi återinfört nämnden som remissinstans. Det har ju med kulturminnen att göra, så det är viktigt att vi får vara med i de besluten.

Under nämndens sammanträde tycktes det också till om två nya vägar vid Klyvarestigen i Stenhamra som också ska få namn. Glimmergränd och Urbergsgränd var planenhetens förslag, med tydlig koppling till det gamla stenbrottet.

– Jättebra namn tyckte vi, säger Helena Butén Langlet.

Däremot hade nämnden synpunkter på det tredje förslaget, vilket var att döpa den nya vägen runt Träkvistavallen till just Träkvistavallen.

– Det är så mycket som händer runt det området och vi vet inte exakt vad som kommer hända där i framtiden. Kanske kommer vallen heta något annat och då kan det bli fel om vi låst in adresserna till just det namnet, säger Helena Butén Langlet.

https://www.mitti.se/nyheter/ekero-strand-ska-lyfta-centrumomradet/repvaA!@1x2eefvtqJdzSRHyxHLyQ/