Förslag: Rondell vid Gudöbroleden

Gudöbroleden kan få en till rondell. I alla fall om politikerna får som de vill.

  • Publicerad 16:33, 19 dec 2016

Alliansen vill se en rondell vid korsningen Skogsängsvägen/Gudöbroleden i Trollbäcken där det i dag är stoppljus. Kommunen ska snarast ta upp frågan med Trafikverket som äger Gudöbroleden. Det beslutades vid senaste mötet i kommunstyrelsen.

Bakgrunden är att trafiken ökar för varje år och gör det svårare att ta sig fram.

Är det den här platsen ni ser som mest problematisk längs vägen?

– Ja. Det finns ju i dag en rondell vid Alléplan, stoppljus vid den här korsningen och sedan kommer man ut ur Tyresö. Vid nästa korsning är det också stoppljus, men den platsen ligger i Stockholm. Vi måste ha med dem och där är vi inte än. Därför tar vi tag i den här delen där vi är två parter, säger Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Räknar ni med att finansiera rondellen?

–I normalfallet ska vi inte finansiera en sådan sak, eftersom Trafikverket äger vägen. Men det viktigaste för oss är att de som bor i Trollbäcken, och alla de andra som använder vägen, kan ta sig fram på ett bra sätt och då får vi kanske bortse från den typen av problematik och se hur långt vi kommer, säger Fredrik Saweståhl som hoppas att arbetet kan komma igång under 2018.

Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet välkomnar initiativet.

”Vi anser att trafiksituationen kring Gudöbroleden är problematiskt i flera avseenden och måste få en prioriterad satsning, både från Trafikverket men också från Tyresö kommunen”, skriver de i ett yttrande.

De poängterar att de 2007 skrev en motion där just en rondell vid Skogsängsvägen föreslogs – tillsammans med flera andra åtgärder som en rondell vid Tegvägen, ett övergångsställe vid Gudö å och bullerminskade åtgärder.

”Vi önskar dock att uppdraget vidgas till att inte enbart omfatta korsningen Skogsängvägen/Gudöbroleden utan tar utgångspunkt i vår motion, som faktiskt besvarades i den andan”, skriver de.


LÄS MER

450 miljoner för att överdäcka Gudöbroleden