Nerläggning. Ett förslag om att lägga ner barn- och fritidsprogrammet på Åva gymnasium är just nu under utredning. Foto: Rolf Andersson/Arkivbild

Förslag: Lägg ner barn- och fritidsprogrammet på Åva gymnasium

För lågt söktryck och tomma klasser ligger till grund för förslaget om att lägga ner barn- och fritidsprogrammet på Åva gymnasium.

  • Publicerad 14:17, 7 jun 2021

Gymnasie- och näringslivsnämnden har utrett efterfrågan och kapaciteten för programutbuden på Åva gymnasium, Täbys enda kommunala gymnasium.

Ett av förslagen i utredningen är att avveckla det yrkesförberedande barn- och fritidsprogrammet. Allt färre gymnasieelever har haft programmet som förstahandsval och det har varit svårt att fylla klasserna. Samtidigt har intresset för bland annat teknik- och ekonomiprogrammen varit stort.

– Det är viktigt att vi har program på skolan som är efterfrågade och att skolan profilerar sig i de programmen. Grundskälet till förslaget är att söktrycket för barn- och fritidsprogrammet har varit för lågt, säger Eva von Wowern (KD), ordförande i gymnasie- och näringslivsnämnden i Täby.

För få utbildade barnskötare

Förslaget har mötts av kritik från oppositionen som menar att det finns en brist på utbildad personal på förskolorna i Täby idag. Enligt Agneta Lundahl Dahlström (S), oppositionsråd i Täby, skulle en avveckling av programmet kunna förvärra situationen i kommunen.

– Vi har så låg andel utbildad personal inom förskolorna i kommunen idag, då blir det märkligt att man ska lägga ner programmet när man vet att det finns ett behov, menar Agneta Lundahl Dahlström.

Eva von Wowern (KD) menar däremot att behovet ligger i att få tag på högskoleutbildade förskolelärare och inte barnskötare.

– Det är självklart att vi ska ha utbildad personal på förskolan. Det som främst efterfrågas är högskoleutbildade förskollärare och den vanligaste vägen att gå då är att läsa högskoleförberedande program såsom exempelvis SAM-programmet, menar Eva von Wowren.

Ett beslut om förslaget väntas komma i september.