FESTPLATS? Glasa in hela "rotundan" vid Hornsberg föreslår boende i området. Foto: Karin Nilsson

Förslag: Inglasning mot hög musik

Det dansas och spelas för hög musik vid den runda samlingsplatsen i Hornsberg, tycker två boende som nu skickat in förslag på åtgärder till stadsdelen.

  • Publicerad 12:24, 6 okt 2020

Dagliga dansverksamheter till hög monoton musik, från mitten av april till mitten av september, från tidiga eftermiddagar till sena kvällar. Så beskriver två boende i Hornsberg situationen med "rotundan" i området, den runda samlingsplatsen, och menar att den används som dansbana och även nattklubb.

Nya åtgärder ska minska stöket vid Hornsberg

Därför har de nu lämnat in ett medborgarförslag om att glasa in hela rotundan, väggar och tak, för att minska musikljuden, samt fler sittplatser "så att dansbanans och nattklubbsytans storlek minskar", skriver de. Det skulle ge både mer lugn och ro i området samt att "fler får tillgång till att använda den", enligt förslagsställarna.