BROTULL. Här kan trängselavgift införas i innerstan.

Förslag: Inför trängselskatt i innerstan

Trafikverket tittar på vad en ny trängselskatt på Stockholms innerstadsbroar ger för effekter.

  • Publicerad 06:54, 20 okt 2017

Trafikverket har analyserat vad det skulle innebära att införa en tullavgift på ett antal broar i innerstan. Man ser stora fördelar.

– En skatt på innerstadsbroarna skulle minska genomfartstrafiken kraftigt. Det skulle minska köerna, till en rimlig kostnad, säger Peter Huledal, enhetschef på Trafikverket.

Enligt Trafikverket är det på Centralbron, Västerbron, broarna vid Slussen samt på av- och påfarter till Essingeleden (till exempel trafikplats Lindhagen) som den nya broskatten. Det ska räcka med 15 kronor per passering för att uppnå effekt.

– Vi tittar inte på acceptansen hos innerstadsborna eller om politiken vill gå vidare med det här. Vi har endast analyserat vilka effekter olika typer av trängselskatter ger, säger Peter Huledal.

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) är positiv till den nya innerstadstullen.

– Jag skulle inte ha något emot att det här förslaget infördes. Vi behöver verkligen lätta på trafiktrycket och det här är ett sätt att göra det på, säger Daniel Helldén.

Han ser dock hellre att man i ett fösta steg utvidgar trängselskatterna till närförorterna, samt inför en trängselskatt i Södra länken.

– Genom att göra dessa åtgärder kanske trycket på innerstan minskar så pass mycket att trängselskatter på innerstadsbroarna inte längre behövs. Södra länken måste vi göra någonting åt, den är ofta överbelastad och stängs av, säger Daniel Helldén.

Pengamässigt spås en tullavgift på broarna i innerstan ge en intäkt på 220 miljoner kronor per år.

Sedan tidigare planeras en höjning av trängselskatten i Stockholm. Bland annat ska avgiftsperioden tidigareläggas och vissa dagar innan helgdagar ska kosta pengar. Detta ske genomföras år 2020.

Så ska trängselavgiften i Stockholm höjas

Förslaget från Trafikverket

Trängselavgift på innerstadsbroarna: 15 kronor per passage anses räcka för att ändå uppnå effekt. Bilister kan bli dubbelskattade om de först åker på Essingeleden, sedan över en bro i innerstan.

Trängselavgift i Södra Länken, 30 kronor, och i närförorter, 15- 30 kronor.

Ny trängselskatt som Riksdagen ska besluta om att införa 2020

✔ Avgiftsperioden tidigareläggs en halvtimme till klockan 6 på morgonen (nu är det 6.30)

✔ Vissa dagar före helgdag blir avgiftsbelagda (men inte julafton och nyårsafton)

✔ Första veckan i juli blir avgiftsbelagd

✔ Under mars, april, maj, juni, september oktober och november höjs avgiften med 10 kronor. Som mest 45 kronor per passage.

Visa merVisa mindre