Införs. De nya avgifterna kan införas under hösten om kommunfullmäktige klubbar beslutet. Foto: Mikael Andersson

Förslag: Högre böter för felparkerare i Järfälla

Järfälla kommun vill höja avgiften för den som felparkerar. Anledningen är att trycket parkeringsytorna ökar och att kommunens avgifter ligger relativt lågt jämfört med grannkommunerna.

  • Publicerad 11:52, 26 jun 2020

Därför klubbade tekniska nämnden den 17 juni att felparkeringsavgiften höjs från:

1 000 till 1 200 kronor för trafikfarliga och hindrande felparkeringar (fordon som stannat eller parkerat på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller fordonsslag, exempelvis parkeringsplats för rörelsehindrade).

700 till 900 kronor för kraftigt störande uppställning av fordon (parkeringsförbud/hindrande av servicedag och natt).

400 till 500 kronor för mindre trafikstörande uppställning av fordon (om föraren inte betalat på avgiftsbelagd parkeringsplats).

– Man måste kontinuerligt höja avgifterna så de håller samma proportion till den generella löneutvecklingen i samhället, säger Marcus Gry (M), ordförande i tekniska nämnden.

"Mer stadskaraktär"

Dock var det bara fyra år sedan man höjde felparkeringsavgiften sist. Men bygg- och miljöförvaltningen menar att Järfälla inte lyckats hinna ikapp de flesta kommuner i länet i det gemensamma målet att få bilister att respektera trafikföreskrifterna.

– Förvaltningen har märkt att Järfälla börjat anta lite mer stadskaraktär, och konsekvensen av det är att en felparkering får proportionellt större effekt, det skadar mer om man parkerar exempelvis utanför en garageutfart, säger Marcus Gry.

Innan de nya avgifterna kan införas behöver först kommunfullmäktige ta ställning till förslaget.

– Förhoppningen är att man kan anta förslaget under hösten, säger Marcus Gry.

Felparkering

Avgiften för trafikfarligt eller hindrande uppställning av fordon i andra kommuner:

Stockholm: 1300 kronor

Sollentuna: 1000 kronor

Solna: 1200 kronor

Sundbyberg: 1200 kronor

Visa merVisa mindre