Vädjar. Rinkebyprofilen Hagi Farah säger att staden måste agera på en gång, och öppna upp hotellrum för äldre som bor trångt. Foto: Kerstin Gustafsson

Förslag från Järvabor: Låt äldre bo på hotell

Trångboddheten i Järva har pekats ut som en av orsakerna till att området är extra drabbat av corona. Samtidigt har besöksnäringen drabbats hårt av coronakrisen, och många hotellrum står tomma. Nu vädjar Järvabor om att öppna upp dessa för de äldre.

  • Publicerad 17:13, 31 mar 2020

Här om veckan kom rapporter som visade att spridningen av coronaviruset är extra stor i Järva. Trångboddhet, redan höga ohälsotal och informationsbrist pekades ut som några av orsakerna.

Stockholms stad lanserade snabbt en extrainsatt kampanj på olika språk för att alla skulle kunna ta del av viktig information. Något som inte alls är tillräckligt, enligt Rinkebyprofilen Hagi Farah.

– Ja, man kan sätta upp några tusen affischer i området, men sedan då? Folk måste fortfarande jobba, folk bor fortfarande trångt, säger han.

Därför drabbas Järvaborna hårt av corona

Efter coronafallen i Järva – informationskampanj lanseras

Skriver öppet brev

Tillsammans med Arne Johansson, ordförande i Norra Järva stadsdelsråd, skickade Hagi Farah under tisdagen ett öppet brev till Stockholms stad, där de påpekar att besöksnäringen drabbats hårt av coronakrisen och att många hotellrum därför står tomma och att dessa borde kunna användas som tillfälliga skyddsboenden för att isolera äldre.

Det var efter att Järvahjälpen, med initiativtagaren tillika riksdagsledamoten Anders Österberg (S) i spetsen, gått ut i media och lyft frågan om just hotell som de bestämde sig för att gå på samma linje och skriva brevet.

– Här i Järva bor många som inte har möjlighet att arbeta hemifrån. De är tvungna att träffa hundratals människor dagligen och smittorisken är enorm, säger Hagi Farah.

Han fortsätter:

– Även om de som arbetar kanske inte är i riskgruppen så kommer de sedan hem till en trångbodd lägenhet där deras gamla föräldrar eller släktingar finns. Det är ohållbart.

De hjälper riskgrupper i Järva att handla

Många är pålästa

Hagi Farah menar att de allra flesta i Järva är pålästa om coronaviruset, och att många mår dåligt över att de inte kan göra något.

– Många står handfallna. De har inte ekonomisk möjlighet att inte jobba, samtidigt som de inte vill smitta sina äldre. Vet man då att "okej, mamma kan få bo på hotell till det här är över" så kommer man hjälpa sin mamma att ta sig till hotellet, och så får man prata på telefon till krisen är över, så enkelt är det, säger han.

Han fortsätter med att säga att det sedan ska vara upp till Stockholms stad att se till att de äldre förses med mat och eventuell omsorg under tiden de bor på hotellet.

– Det är stadens ansvar att ta hand om äldre från våra socioekonomiskt utsatta områden. Det har redan initierats flera krispaket, och det här borde vara ett i ledet. Något måste ske på en gång, det är på liv eller död, säger Hagi Farah.