Hästar på bete i Alby. Foto: Mostphotos

Förslag: Dra om och förbättra ridspår i Alby

Mycket blöt och gropig mark som kan skada hästarna. Så beskrivs delar av ridspåren som finns i Alby naturreservat. Nu är förslaget att ridspåren ska dras om och förbättras.

  • Publicerad 05:05, 18 mar 2020

Kultur- och fritidsförvaltningen vill förbättra och dra om ridspåren och har tagit fram ett förslag.

Ridspåren föreslås få en ny sträcka bland annat parallellt med motionsspåret nära Fårdala gård men också öster om Kolardammen där en del av nuvarande sträckan tas bort på grund av sank mark.

Där det behövs föreslås ridspåret att grusas. Maxbredd är på de flesta sträckor två meter och på några sträckor en meter.

Dispens krävs

Frågan om dispens för ridspåret ska tas upp på kommunledningsutskottets möte i dag, onsdag. Beslutet ska sedan vidare till kommunstyrelsen som enligt reservatets föreskrifter måste ge sitt tillstånd för att anlägga väg eller motsvarande.

Kommunen skriver att föreslaget har tagits fram tillsammans med bland andra kommunekolog och naturvårdspersonal för att ”säkra en minimal påverkan på de natur- och kulturvärden som finns i reservatet”.