Patrik Forshage är orolig för att förskolor drar in föräldrar i ärenden om tillägsbelopp. Foto: Erik Lejdelin

”Förskolor ska inte dra in föräldrarna”

Efter TV3:s program om diabetesjuka Emma, 4, i Täby svarar utbildningschef Patrik Forshage att förskolor aldrig ska blanda in föräldrarna i ärenden om tillägsbelopp. Man ska alltid känna sig trygg med att lämna ett barn på förskolan. – Är förskolan inte beredd att ta det ansvaret så skulle det kunna vara ett brott mot skollagen.

  • Publicerad 17:18, 12 nov 2018

Familjen Nyhed i Täby är med i Peter Jihdes dokumentärprogram om diabetes. Där går han hårt åt Täby kommuns beslut om att inte bevilja fyraåriga Emma en hundraprocentig resurs.

Föräldern ska aldrig behöva grubbla

Täbys utbildningschef Patrik Forshage, som är med i programmet och svarar på Peter Jihdes frågor, vill inte prata om enskilda ärenden men säger att förskolan aldrig ska blanda in föräldrar i den här typen av frågor.

– Jag blir väldigt bekymrad om det är så att förskolan på något sätt dragit in vårdnadshavaren i en sådan process. Som förälder ska man aldrig behöva grubbla kring huruvida ens barn kommer att få sina behov tillgodosedda beroende på om ett tilläggsbelopp har beslutats eller inte, säger han till Mitt i.

Men som förälder blir man ju oundvikligen bekymrad ändå?

– Man måste känna sig trygg att man lämnar ett barn på förskolan och det är alltid förskolans ansvar att se till att man gör det. Om det är så att förskolan inte är beredd att ta det ansvaret så skulle det kunna vara ett brott mot skollagen.

Men i förlängningen har väl kommunen också ett ansvar?

– Kommunen har definitivt ett ansvar att betala ut tilläggsbelopp i enlighet med den lagstiftning som finns vid extraordinära behov.

Föräldrarna upplever att det blir en förhandling och att de måste slåss mot kommunen?

– I så fall gör förskolan fel. Jag kan säga att jag skulle bli bekymrad om en förskola skulle dra in en förälder till ett barn i ett ärende som är mellan huvudman och en tjänsteman på kommunen.

I de fall kommunen ändrar sitt beslut, har det att göra med att föräldrarna eller förskolan bråkar sig till det?

– Om det är så att förutsättningarna förändras, till exempel de individuella behoven, kan man få ett nytt beslut. Eller att man i sin tidigare ansökan inte beskrivit tillräckligt tydligt de förutsättningarna och behov som finns.

Alla bedömningar är individuella

Han säger att varje prövning är individuell och att det inte finns några generella besked att ge. Det är helt i linje med lagen, säger han.

Så det är inte konstigt att en förskola med ett barn med diabetes får ett belopp och en annan förskola får ett annat?

– Nej, det är individuella bedömningar och det är lagstiftarens grundläggande intentioner.