Triangeltomten. Här, på den så kallade kyrktomten, kan förskolepaviljongen komma att stå. Foto: Stefan Källstigen, arkivbild.

Förskolor kan flytta in på kyrktomten i Bredäng

Nästa höst kan förskolor flytta in i en jättepaviljong på kyrktomten. Enligt stadsdelen är det enda lösningen för att förskolebarnen som behöver flytta ut ska få en tillfällig lokal. Men vårdnadshavarna är kritiska.

  • Publicerad 08:30, 6 sep 2021

Det är en väldigt dålig planering.

Det har varit många turer kring vad det egentligen ska bli av tomten mellan Ålgrytevägen och Bredängs station, den som kallas både triangeltomten och kyrkotomten. Nu har stadsdelen planer på att låta Sisab ställa upp en paviljong avsedd för förskoleverksamhet där.

Det ska vara en tillfällig lösning då tre förskolor i området behöver utrymmas.

Förskolorna som ligger på Odd fellowvägen 15 och Kråksätrabacken 103 ska rivas och förskolan på Bredängstorget 29 ska renoveras på grund av saker som mögelskador och dålig ventilation.

–  Sisab har gjort det klart att lokalerna är utdömda och inte går att använda. De måste flytta förskolorna och renovera, riva och bygga nya för att undvika framtida problem. Det är inget alternativ att vara kvar, säger förvaltningens handläggare Jan Erik Nilsson.

Förvaltningen skriver i sitt tjänsteutlåtande att det inte finns några andra lokaler att hyra i området. Lokalerna måste ha tillgång till skolgård och kunna rymma tillräckligt många barn. De menar därför att en tillfällig paviljong är den enda lösningen.

Ska rymma 144 barn

Tanken är att paviljongen ska bli två våningar hög och rymma 144 barn fördelat på åtta avdelningar. Men på förskolan Kråksätrabacken 103 som ska rivas är flera vårdnadshavare kritiska till byggplanerna.

–  Framförallt är tre förskolor som slås ihop en väldigt stor förskola. Det är även väldigt mycket trafik där. Det är en väldigt dålig planering. De har vetat under lång tid att förskolan kommer behöva rivas men det har inte planerats för några nya lokaler, säger föräldern Fredrik Johansson.

I augusti 2022 är det tänk att samtliga förskolor ska flytta in. Tanken är även att paviljongen ska kunna nyttjas i väntan på att fler nya förskolor byggs. Det väntas nämligen bli en ökning av småbarn i området.

Förslaget togs upp i stadsdelsnämndens möte den 26 augusti. Där gav nämnden förvaltningen klartecken till att beställa en förslagshandling av Sisab och återkomma med ett genomförandeärende till nästa nämndmöte. Mitt i har sökt stadsdelsnämndens ordförande Johan Kling för en kommentar.