Förskolor i Botkyrka förbjuder privata mobiler

Botkyrka kommun tar till krafttag efter sexbrottsavslöjandet vid en förskola i kommunen. Bland annat ser förbud mot privata mobiler på arbetstid i förskolorna ut vara på väg.

  • Publicerad 11:17, 10 feb 2020

Enligt Sara Dahl som är verksamhetschef för förskolan i Botkyrka är en förskoleenhet redan igång med nya lokala riktlinjer.

Insyn till vilorummen

Förutom inlåsta privata mobiler under arbetstid ska det vara insyn i rum där barnen vilar och där blöjor byts.

En annan rutin som införts lokalt på några förskolor är att det alltid ska vara två personer i tjänst vid öppning och stängning av förskolorna.

”Gälla alla förskolor”

SVT var först med att berätta om nya riktlinjer. Sara Dahl säger till Mitt i att alla förskolor i Botkyrka kommer att få nya riktlinjer gällande mobiler, vilorum, blöjbyten och bemanning.

”Nya centrala riktlinjer tas fram och kommer att vara klara inom kort, vilket vi då kommer att kommunicera. De nya centrala riktlinjerna kommer att gälla alla förskolor i Botkyrka” skriver Sara Dahl till Mitt i.

Måste kommunen bygga om för att ge möjlighet till insyn i rum för vila och blöjbyten?

”De nya riktlinjerna gäller i första hand rutiner. I dagsläget bedömer vi inte att riktlinjerna kommer att innebära ombyggnationer” skriver Sara Dahl.